Σεμινάριο

Φ.Π.Α. ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ - ΤΟΠΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΡΟΥΣΑΚΗ ΑΝΝΑ

τ. τμηματάρχης στη Διεύθυνση ΦΠΑ του Υπουργείου Οικονομικών

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 20 ΜΑΙΟΥ 2009 και ώρες 17:00-22:00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
170

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων Επιχειρήσεων, σε Ελεύθερους Επαγγελματίες Λογιστές- Φοροτεχνικούς

Σκοπός σεμιναρίου:

Η ενημέρωση ως προς τη φορολογική μεταχείριση των υπηρεσιών όταν παρέχονται προς επιχειρήσεις του εξωτερικού και όταν λαμβάνονται από επιχειρήσεις του εσωτερικού

Θέματα σεμιναρίου:

 • Πράξεις παροχής υπηρεσιών γενικά
 • Υποκείμενες και απαλλασσόμενες υπηρεσίες
 • Εφαρμογή μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ και προϋποθέσεις
 • Ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών
 • Πού φορολογούνται οι υπηρεσίες στις συναλλαγές με επιχειρήσεις άλλων κρατών μελών ή τρίτων χωρών , όπως :
 1. υπηρεσίες μεταφορών,
 2. υπηρεσίες σε ακίνητα,
 3. υπηρεσίες σε ενσώματα αγαθά, φασόν, επισκευές
 4. υπηρεσίες μεσολάβησης,
 5. επεξεργασία στοιχείων,
 6. μελετών,
 7. διαφημίσεων,
 8. διάθεση προσωπικού
 9. τηλεπικοινωνίες
 10. λοιπές υπηρεσίες,
 • Κριτήρια του τόπου φορολογίας και κατηγορίες υπηρεσιών που εμπίπτουν σε αυτά,
 • Πράξεις λήπτη
 • Υποχρεώσεις των υποκειμένων που παρέχουν ή λαμβάνουν τις υπηρεσίες (ορισμός φορολογικού αντιπροσώπου, λήψη ΑΦΜ, κλπ)
 • Ηλεκτρονικές υπηρεσίες γενικά. Ποιες υπηρεσίες θεωρούνται ηλεκτρονικές και που βρίσκεται ο τόπος φορολογίας τους
 • Απεικόνιση στα έντυπα της περιοδικής και της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr