Σεμινάριο

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ & ΦΠΑ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ - ΠΟΤΕ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΦΠΑ - ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΛΙΑΖΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

Φοροτεχνικός, ειδικός σε θέματα ΚΦΑΣ – Τιμολόγησης

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 και ώρες 17:00-22:00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
170

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε στελέχη τμήματος Λογιστηρίου και σε όλους τους Λογιστές – Ελεύθερους Επαγγελματίες

Σκοπός σεμιναρίου:

Να συστηματοποιήσουν τις γνώσεις σε θέματα τιμολόγησης και Φ.Π.Α.

Θέματα σεμιναρίου:

ΦΠΑ

 • Έννοια ΦΠΑ
 • Που επιβάλλεται και που επιρρίπτεται ο ΦΠΑ
 • Περιοχές που επιβάλλεται ο ΦΠΑ
 • Ποιοι υπόκεινται σε ΦΠΑ
 • Απαλλαγή ΦΠΑ: πρόσωπα που απαλλάσσονται του ΦΠΑ (άρθρο 22) ή μικρές επιχειρήσεις (άρθρο 39), απαλλαγή ΦΠΑ Εσωτερικό της χώρας Άρθρο 22, Ειδικές

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ Άρθρο 27

 • Π. 8271 ΠΟΛ 366/18.12.87: «ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (¶ρθρο27 §1 παρ. α)»
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕ ΠΟΛ. 1262/1993
 • Παράδοση αγαθών - Παροχή υπηρεσιών
 • Χρόνος γένεσης φορολογικής υποχρέωσης – πότε είναι απαιτητός ο ΦΠΑ
   

ΦΠΑ στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές

 • Χρόνος γένεσης φορολογικής υποχρέωσης και τόπος γένεσης φορολογικής υποχρέωσης
 • Ενδοκοινοτικές τριγωνικές συναλλαγές
 • Παραδείγματα
 • Παράδοση από Έλληνα αγαθού σε Έλληνα με εντολή εγκατεστημένου σε άλλο κράτος – μέλος ΕΕ (Τιμολόγηση σε Κοινοτικό)
 • Παράδοση από Έλληνα αγαθού σε Έλληνα με εντολή εγκατεστημένου σε Τρίτη χώρα μη μέλος ΕΕ (Τιμολόγηση σε Τρίτη χώρα)
 • Εργασίες φασόν – διμερείς, Εργασίες φασόν – σύνθετες. ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ για μετακινήσεις ενσώματων κινητών αγαθών & Εργασίες Φασόν (ΠΟΛ 1229/97)
 • Παράδοση (πώληση) αγαθού από παραγγελιοδόχο
 • Αλλαγές στον ΦΠΑ Παροχής Υπηρεσιών με την Οδηγία 2008/8/ΕΚ.
 • Τόπος φορολογίας γενικά των υπηρεσιών. Τι μεταβολές επέρχονται με το Ν. 3763/2009 με το οποίο γίνεται ενσωμάτωση του άρθρου 2 της Οδηγίας 2008/8/ΕΚ, σχετικά με τον προσδιορισμό του τόπου φορολόγησης της παροχής υπηρεσιών.
 • Με τις διατάξεις αυτές αντικαθίσταται το άρθρο 14 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000)
 • Υποχρεούνται σε υποβολή από το 1.1.2010 και οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές με τις υπηρεσίες
 • Μηνιαία υποβολή ΝΕΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ για συναλλαγές που γίνονται από 1.1.2010 ΑΥΟΟ ΠΟΛ. 1127/25.9.2009
   

Τιμολόγηση

 • Στοιχεία που αναγράφονται υποχρεωτικά στο τιμολόγιο
 • Συσχέτιση του τιμολογίου με την διακίνηση αγαθών
 • Έκδοση τιμολογίου για την είσπραξη επιδοτήσεων, αποζημιώσεων και άλλων εσόδων, επιστροφής ΦΠΑ
 • Έκδοση Τιμολογίου από πρόσωπα των §§ 3 και 4 άρθρου 2 του ΚΒΣ (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κλπ Αγρότες)
 • Έκδοση τιμολογίου από αγοραστή αντί πωλητή
 • Έκδοση εκκαθάρισης αντί τιμολογίου. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών ή Εκκαθάριση περιπτώσεις που υποκαθίσταται το ΤΠΥ – Χρόνος έκδοσης ΤΠΥ
 • Πιστωτικό Τιμολόγιο.
 • Χρόνος έκδοσης τιμολογίου πώλησης – Πιστωτικού τιμολογίου
   

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ στο εσωτερικό της χώρας

 • Παράδοση αγαθών στην Ηπειρωτική Ελλάδα – Κρήτη – Νησιά Αργοσαρωνικού
 • Παράδοση αγαθών από τα νησιά του Αιγαίου
 • Παράδοση αγαθών στα νησιά του Αιγαίου
 • Τριγωνικές ή και τετραγωνικές σχέσεις
 • Εκπτώσεις πωλήσεων επί τιμολογίου
 • Εκπτώσεις πωλήσεων με πιστωτικό τιμολόγιο, περιπτώσεις και προϋποθέσεις
 • Παροχή υπηρεσιών στο εσωτερικό της χώρας
   

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ στις παραδόσεις στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 • Παροχή υπηρεσιών από έλληνα σε εγκατεστημένο σε Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: περιπτώσεις – προϋποθέσεις κλπ
 • Παροχή υπηρεσιών από εγκατεστημένο σε Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Έλληνα: περιπτώσεις – προϋποθέσεις κλπ
 • Τριγωνικές ή και τετραγωνικές σχέσεις

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΦΠΑ
ΠΟΤΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΦΠΑ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ

 • Διασφάλιση και Έλεγχος Συναλλαγών
 • Πρόστιμα ΚΒΣ /Πρόστιμα αυτοτελών παραβάσεων

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ όπως ισχύει σήμερα και τι αλλάζει μετά την 1.1.2011

 • Έκδοση στοιχείων μηχανογραφικά. Αυτοέλεγχος για χρήση Φορολογικών Μηχανισμών, συνέπειες μη τήρησης διαδικασίας αυτοελέγχου. ΑΥΟ ΠΟΛ 1082/2003
 • Ηλεκτρονικές συναλλαγές:
 • Ηλεκτρονικές εμπορικές & τραπεζικές συναλλαγές
 • Νομικό πλαίσιο ΕΕ
 • Οδηγία 2001/115/ΕΚ, Κανονισμός 1798/2004
 • Νομικό πλαίσιο Ελλάδος
 • Νόμος 3193/2003 (άρθρο 18Α ΚΒΣ) - ΠΟΛ 1004/2004, Νόμος 3522/2006 (Τροποποίηση άρθρου 18Α ΚΒΣ), Νόμος 3842/2010
 • Νομικά ζητήματα για ηλεκτρονικές συναλλαγές
 • Ηλεκτρονική τιμολόγηση
 • Ηλεκτρονική αποστολή στοιχείων εκδιδομένων στοιχείων ΓΓΠΣ Υπουργείου Οικονομικών μετά την 1.1.2011 (Ν. 3842 άρθρο 20 αναμένονται ΑΥΟ Εφαρμογής)
 • Διαδικασία, καταστάσεις τιμολογίων
 • Ηλεκτρονική (ψηφιακή) υπογραφή
 • Ηλεκτρονική διαβίβαση τιμολογίων ΑΥΟ ΠΟΛ 1049/2006

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr