Σεμινάριο

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ - ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

Logistics

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ

Business Strategy & Supply Chain Consultant

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 15-17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 και ώρες 17:00-21:00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
450

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε στελέχη της Οικονομικής Διεύθυνσης, Υπεύθυνους Αποθηκών και Διανομών, Στελέχη Εταιρειών 3PL, Logistics Manager, Logistics Director, Προσωπικό Αποθήκης

Σκοπός σεμιναρίου:

Η μεταφορά τεχνογνωσίας σχετικά με τις λειτουργίες της αποθήκης ώστε να επιτευχθεί καλύτερη οργάνωση και μείωση του κόστους λειτουργίας

Θέματα σεμιναρίου:

Δευτέρα ‘’ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ’’

 • Προγραμματισμός και κατηγορίες προγραμματισμού των παραλαβών
 • Οργάνωση pre-picked και pre-allocation παραγγελιών & προετοιμασία σε ημερήσια βάση
 • Παραστατικά παραλαβής - καταχώρηση και αρχειοθέτηση
 • Διαφορές κατά την παραλαβή και χειρισμός διαφορών
 • Παραλαβές από επιστροφή εμπορευμάτων
 • Διάκριση και χειρισμός επιστρεφομένων ειδών
 • Παραλαβή και προδιαχωρισμός παραλαμβανόμενων παραγγελιών
 • 6 εφαρμογές του crossdocking
 • Παραλαβές από ανακλήσεις εμπορευμάτων
 • Παραλαβές ψυχόμενων
 • Διαχείριση κενών συσκευασιών
 • Μείωση κόστους


Τρίτη ‘’ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ’’

 • Ανάλυση του περιεχόμενου της διαδικασίας συλλογής και διεκπεραίωσης παραγγελιών και picking metrics συστήματα
 • 6 μέθοδοι συλλογής - πλεονεκτήματα μειονεκτήματα
 • Κριτήρια επιλογής μεθόδου picking
 • 12 τεχνικές δρομολόγησης της συλλογής προϊόντων - πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
 • 4 eyes policy
 • Από τη συλλογή παραγγελιών στη συσκευασία – και από τη συσκευασία στη φόρτωση
 • Χωροταξία αποθεμάτων στην αποθήκη για ταχύτερη συλλογή και ολοκλήρωση των παραγγελιών
 • Συστήματα συλλογής με βάση τον ταχύτερο συλλογέα – picker


Τετάρτη ‘’ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ’

 • Τεχνικές και πρακτικές της απογραφής
 • Συνηθέστερα λάθη και αιτίες λαθών
 • Τι να ζητήσει η επιχείρηση από το πληροφοριακό σύστημα
 • Ταξινόμηση αποθεμάτων και απογραφή
 • Τι βλέπουν: το λογιστήριο, η μηχανογράφηση, ο υπεύθυνος αποθήκης, ο αποθηκάριος
 • ERP VS εμπορολογιστικές εφαρμογές VS WMS
 • Απογραφή εποχικών ειδών: πότε και πώς
 • Αντίστροφη απογραφή και απογραφή διαιτησίας
 • Αποκλίσεις και report της απογραφής
 • Η έξυπνη απογραφή και τεχνικές γρήγορης καταμέτρησης

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr