Σεμινάριο

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΦΠΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ Ν.3943/2011

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΡΟΥΣΑΚΗ ΑΝΝΑ

τ. τμηματάρχης στη Διεύθυνση ΦΠΑ του Υπουργείου Οικονομικών

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 23-24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 και ώρες 17:00-22:00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
400

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων Επιχειρήσεων, σε Ελεύθερους Επαγγελματίες Λογιστές- Φοροτεχνικούς

Σκοπός σεμιναρίου:

Η γενικότερη ενημέρωση ως προς τις τροποποιήσεις των διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ με βάση το Ν. 3943/2011 και τους κανόνες του τόπου φορολογίας των υπηρεσιών

Θέματα σεμιναρίου:

 • Τροποποιήσεις των διατάξεων ΦΠΑ με το ν. 3943/2011 (έλεγχος από το γραφείο, θέματα αυτοπαράδοσης σχετικά με την πρώτη εγκατάσταση σε νεόδμητα ακίνητα, δυνατότητα τμηματικής καταβολής του οφειλόμενου φόρου, θέματα βεβαίωσης του φόρου, ενσωμάτωση κοινοτικών οδηγιών σχετικά με την ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο, τη θέρμανση, το ψύχος, τα συστήματα πρόσβασης, κλπ)
 • Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις/παραδόσεις - Τριγωνικές συναλλαγές και συναφείς υποχρεώσεις
 • Εισαγωγές /Εξαγωγές
 • Απαλλαγές με βάση το Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής και λοιπές απαλλαγές
 • Τόπος φορολογίας των υπηρεσιών σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν από 1.1.2010 όπως θεσπίστηκαν με το ν. 3763/2009 και ισχύουν ύστερα από την τροποποίηση ορισμένων εξ αυτών με το ν. 3842/2010
 • Δικαίωμα έκπτωσης γενικά
 • Επιμερισμός του δικαιώματος έκπτωσης (Pro-Rata)
 • Διακανονισμός ΦΠΑ επενδυτικών αγαθών
 • Θέματα διακανονισμού ΦΠΑ στα έργα σύνδεσης σταθμών αυτοπαραγωγής ή ανεξάρτητης παραγωγής μέχρι το δίκτυο της Δ.Ε.Η. Α.Ε. ή του Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.
 • Παραγραφή δικαιώματος επιστροφής Πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ
 • Επιστροφή ΦΠΑ από άλλα κράτη μέλη και Τρίτες χώρες – Διαδικασία και Χρόνος άσκησης του δικαιώματος επιστροφής
 • Τροποποιήσεις των διατάξεων του ΦΠΑ με το ν. 3842/2010 (κατάργηση απαλλαγών δικηγόρων, συμβολαιογράφων, συγγραφέων, καλλιτεχνών, προμήθειας πρακτορείων διανομής εφημερίδων και περιοδικών, κλπ – ιατρικές υπηρεσίες , λοιπές τροποποιήσεις)
 • Τροποποίηση των διατάξεων ΦΠΑ με το ν. 3899/2010 (αλλαγές στους συντελεστές ΦΠΑ)
 • Συμπλήρωση Περιοδικής και Εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ (νέο έντυπο)

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr