Σεμινάριο

ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ LOGISTICS ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Logistics

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ

Business Strategy & Supply Chain Consultant

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 2-3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 και ώρες 17:00-22:00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
400

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε προσωπικό της Οικονομικής Διεύθυνσης, της Παραγωγής, Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, Βιομηχανιών, Αντιπροσωπειών – Εμπόρων / Παραγωγών Κεφαλαιουχικού Εξοπλισμού, Υπευθύνων Προμηθειών, Στελέχη πληροφορικής, Στελέχη Marketing, Προσωπικό Αποθήκης -Διανομής

Σκοπός σεμιναρίου:

Η μεταφορά τεχνογνωσίας σε στελέχη επιχειρήσεων σχετικά με την ένταξη και αναδιοργάνωση των LOGISTICS δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Η κατανόηση περιεχομένου και των διακρίσεων των LOGISTICS.

Θέματα σεμιναρίου:

  • LOGISTICS βασικές έννοιες και ορισμοί, διάκριση των εννοιών LOGISTICS & supply chain
  • Το περιεχόμενο των LOGISTICS και η οργανωτική ένταξη ανά κατηγορία επιχειρήσεων
  • Σχέση των πωλήσεων και του marketing με τα LOGISTICS της επιχείρησης
  • Ο ρόλος των LOGISTICS και η ανάγκη για αναδιοργάνωση, αντίστροφη εφοδιαστική (reverse LOGISTICS), βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών
  • Η λειτουργία των Logistics υπό καθεστώς εξαγοράς & συγχώνευσης επιχειρήσεων – διαχείριση αλλαγής
  • Η διαχείριση των αποθεμάτων και ο ρόλος τους στη χρηματοοικονομική υγεία της επιχείρησης
  • Ο ρόλος της αποθήκης στη σύγχρονη επιχείρηση, οι κανόνες για τη σωστή οργάνωσή της
  • Η οργάνωση του δικτύου διανομής και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 3PL (αποθήκευσης και μεταφοράς – διανομής), ολοκληρωμένο σύστημα εκχώρησης υπηρεσιών σε έναν 3PL.
  • Logistics Key Performance Indicators (KPIs) / μεθοδολογία μέτρησης της απόδοσης του Logistics παραγόμενου έργου.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr