Σεμινάριο

ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΑΡΙΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Χρηματοοικονομικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΜΑΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Σύμβουλος επιχειρήσεων, εισηγητής σεμιναρίων

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 14-15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 και ώρες 17:00-22:00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
400

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε στελέχη του τμήματος πιστωτικού ελέγχου και της οικονομικής διεύθυνσης, σε συμβούλους επιχειρήσεων και αναλυτές πιστώσεων, φοροτεχνικούς και ανώτερα στελέχη λογιστηρίου

Σκοπός σεμιναρίου:

Να αναπτύξουν την ικανότητα να κατατάσσουν τις επιχειρήσεις σε κατηγορίες φερεγγυότητας και να προσδιορίζουν το πιστοληπτικό τους όριο με βάση τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά στοιχεία

Θέματα σεμιναρίου:

MONTΕΛΑ CREDIT SCORING- ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 • Γιατί είναι απαραίτητα τα μοντέλα
 • Τρία εναλλακτικά συστήματα(scorecards) διαβάθμισης πελατών με βάση ποσοτικά, ποιοτικά και εμπορικά κριτήρια
 • Αριθμοδείκτες ανάλυσης ισολογισμών που περιλαμβάνονται στα μοντέλα -υπολογισμός και ερμηνεία
 • Κλίμακα βαθμολόγησης αριθμοδεικτών
 • Μεθοδολογία για τη σύνδεση της διαβάθμισης των πελατών με πιστοληπτικά όρια.
 • Σύστημα έγκαιρης διάγνωσης
 • Πηγές πληροφοριών
 • Check list για την αξιολόγηση του τμήματος πιστοληπτικού ελέγχου

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 • Πλαίσιο στρατηγικής για τις επί πιστώσει πωλήσεις.
 • Στόχοι και κανόνες πιστωτικής πολιτικής.
 • Αξιολόγηση σεναρίων πιστωτικής πολιτικής με χρήση του κατάλληλου λογισμικού(πότε συμφέρει η παροχή έκπτωσης, με ποιες προϋποθέσεις ενδείκνυται η επιθετική η περιοριστική πιστωτική πολιτική κλπ)

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ

 • Αναμενόμενη κατάσταση ταμιακών ροών
 • Ανάλυση ευαισθησίας λειτουργικής ταμιακής ροής με βάση τις ημέρες είσπραξης
 • Ειδικό ταμειακό πρόγραμμα με εναλλασσόμενη χρονική βάση(ημέρα, 10ήμερο, μήνα κλπ) με εμφάνιση των αναμενόμενων εισπράξεων και πληρωμών ανά τραπεζικό λογαριασμό, πελάτες, χρονικά διαστήματα κλπ
 • Σενάρια εκτάκτων συνθηκών(μεγάλη μείωση εισπράξεων) και τρόποι αντιμετώπισης τους

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

 • Πλαίσιο είσπραξης απαιτήσεων
 • Φάσεις εισπρακτικής διαδικασίας-χρονοπρόγραμμα ενεργειών
 • Follow up
 • Κανόνες σύνταξης επιστολών(οχλήσεων)
 • Χειρισμός τηλεφωνικών επαφών
 • 10 Δείκτες μέτρησης αποτελεσματικότητας εισπρακτικών διαδικασιών και πιστοληπτικού ελέγχου
   

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: παρέχονται Σημειώσεις και cd με λογισμικό (σε EXCEL)

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr