Σεμινάριο

ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΡΙΒΩΝ & ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Management - Διοίκηση Επιχειρήσεων

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

Σύμβουλος επιχειρήσεων

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 και ώρες 17:00-22:00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
150

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε όλους τους εργαζόμενους και ιδιαίτερα τους διευθυντές, τους διευθύνοντες, τους προϊσταμένους και τα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις συγκρούσεις που δημιουργούνται στο εργασιακό περιβάλλον ή επιθυμούν τη βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης από πλευράς συγκρούσεων, έριδων και τριβών μεταξύ των υφισταμένων τους.

Σκοπός σεμιναρίου:

Να εφοδιάσει το στέλεχος, τον προϊστάμενο ή τον διευθυντή με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες απαιτούνται για την επίλυση των συγκρούσεων στους εργασιακούς χώρους. Με την ικανοποιητική επίλυση των τριβών, των διαφωνιών και των φιλονικιών μεταξύ των εργαζομένων έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνεται το εργασιακό περιβάλλον, η κουλτούρα, η εσωτερική επικοινωνία και η μεταξύ τους συνεργασία. Όλα αυτά όπως είναι φυσικό, συμβάλλουν στην βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης ή του οργανισμού.

Θέματα σεμιναρίου:

 • Ορισμός της σύγκρουσης – διαφωνίας
 • Οι πηγές των συγκρούσεων και των τριβών
 • Τα επίπεδα των συγκρούσεων
 • Η ανατομία μιας φιλονικίας
 • Ξετυλίγοντας την απειλή από την σύγκρουση
 • Οι λειτουργίες και οι δυσλειτουργίες των συγκρούσεων
 • Λειτουργίες και οφέλη από τις συγκρούσεις
 • Παράγοντες οι οποίοι καθιστούν τις συγκρούσεις δύσκολες στην επίλυσή τους
 • Μηχανισμοί αποφυγής των συγκρούσεων
 • Η διαχείριση των συγκρούσεων και οι δώδεκα (12) δεξιότητες που απαιτούνται για την επίλυσή τους
 • Τρόποι χειρισμού των διαπροσωπικών συγκρούσεων και οι καταστάσεις στις οποίες πρέπει ή δεν πρέπει να εφαρμοστούν
 • Οι προσεγγίσεις από άλλες πλευρές – οι τρίτοι
 • Συστήματα διαχείρισης των συγκρούσεων
 • Μελέτες περιπτώσεων (Case Studies) – παιχνίδι για την επίλυση των συγκρούσεων – συμπεράσματα – κλείσιμο του σεμιναρίου
   

Μεθοδολογία
Έχοντας πάντα κατά νου τους στόχους του σεμιναρίου και τις ανάγκες των συμμετεχόντων τους δίνεται η ευκαιρία να λάβουν ενεργό μέρος στην διαδικασία και να αναφερθούν σε επιτυχημένα ή αποτυχημένα συμβάντα και απόπειρες για την επίλυση των τριβών στο τμήμα τους καθώς και στα αποτελέσματα ή τις συνέπειες απ’ αυτά. Επίσης, τους δίνεται η ευκαιρία να υποβάλλουν ερωτήσεις και να πάρουν απαντήσεις σε καίρια θέματα τα οποία τους απασχολούν στην εργασία τους

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr