Σεμινάριο

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ

Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Συγγραφέας λογιστικών και φορολογικών βιβλίων, Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών– Μέλος της διαρκούς επιτροπής για την υποστήριξη της εφαρμογής και την αξιολόγηση του Ν. 4308/2014

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 και ώρες 17:00-22:00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
170

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε βοηθούς λογιστές και μεσαία στελέχη λογιστηρίων επιχειρήσεων και λογιστικών γραφείων

Σκοπός σεμιναρίου:

Η απόκτηση εμπειρίας σχετικά με τις λογιστικές εγγραφές κλεισίματος ισολογισμού, τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων (Λογιστικών και Φορολογητέων), Ατομικών, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και ΑΕ

Θέματα σεμιναρίου:

 • Προετοιμασία των εργασιών κλεισίματος ισολογισμού
 • Απογραφή – Αποτίμηση
 • Λογιστική – Φορολογική αντιμετώπιση αποσβέσεων παγίων περιουσιακών στοιχείων, λογιστικές εγγραφές
 • Δημιουργία και έκπτωση προβλέψεων για την απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. Λογιστικές εγγραφές
 • Λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης αγορών, δαπανών, πωλήσεων. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού και Παθητικού
 • Κατάρτιση του λογαριασμού «Γενικής Εκμετάλλευσης» (Λ. 80)
 • Σύνταξη φύλλου μερισμού δαπανών. Προσδιορισμός κόστους
 • Προσδιορισμός μικτών και καθαρών αποτελεσμάτων (Κερδών – Ζημιών) χρήσης. Κατάρτιση του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» (Λ. 86)
 • Κατάρτιση του λογαριασμού «Αποτελέσματα προς διάθεση» (Λ. 88) με παράλληλη ανάλυση των κάτωθι θεμάτων :
 • Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού
 • Σχηματισμός αποθεματικών καταστατικού
 • Σχηματισμός αφορολογήτων αποθεματικών
 • Υπολογισμός πρώτου μερίσματος Α.Ε.
 • Διανομή κερδών
 • Υπολογισμός φόρων – τελών της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
 • Εκκαθάριση φόρων – τελών της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
 • Φιλοσοφία και μεθοδολογία όλων των λογιστικών εγγραφών της δεκάτης τρίτης περιόδου (ισολογισμού)
 • Εγγραφές ανοίγματος των βιβλίων της νέας χρήσης
 • Σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr