Σεμινάριο

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (TRANSFER PRICING) ΝΟΜΟΙ 4172/2013 (ΚΦΕ) & 4174/2013 (ΚΦΔ) - ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ & ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 4ΟΥ ΜΗΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΛΙΑΖΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

Φοροτεχνικός, ειδικός σε θέματα ΚΦΑΣ – Τιμολόγησης

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 και ώρες 17:00-22:00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
170

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε υπεύθυνους οικονομικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, στελέχη και προϊσταμένους λογιστηρίων, στελέχη τραπεζών, λογιστές, φοροτεχνικούς και γενικά σε όσους ασχολούνται με το Transfer Pricing

Σκοπός σεμιναρίου:

Η ενημέρωση και η παρουσίαση για τα εξής:

 • Τις διατάξεις  των νόμων 4172/2013 (κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) και 4174 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας) που αφορούν τις ενδοομιλικές συναλλαγές και τη νέα μεθοδολογία προέγκρισης αυτών,  με όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα
 • Ποιες επιχειρήσεις ή οντότητες θεωρούνται συνδεδεμένες, νόμος 4172/2013 και ποιες από αυτές  υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 21 & 22 του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) για υποβολή πίνακα ή/ και σύνταξη φακέλου τεκμηρίωσης
 • Τη συμμόρφωση των ενδοομιλικών συναλλαγών με την αρχή των ίσων αποστάσεων, για την Τεκμηρίωση Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών
 • Το ισχύον πλαίσιο προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, όπως καθορίστηκε με τους νόμους 4172/2013 και 4174/2013 (Άρθρα 21 & 22) και την απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1097/2014
 • Τις διεθνώς αποδεκτές μεθόδους Transfer Pricing (ΟΟΣΑ, ΕΕ, άλλες χώρες) καθώς και για τις μελλοντικές εξελίξεις στο πεδίο αυτό στο ελληνικό φορολογικό περιβάλλον, μετά την εφαρμογή του νόμου 4172/2013 & Ν. 4174/2013, όπως τροποποιηθήκαν και ισχύουν

Θέματα σεμιναρίου:

Αναλυτική παρουσίαση των ισχυουσών για τη χρήση 2014 διατάξεων:

 • Νόμου 4174/2013: Άρθρα 21 & 22 και την απόφαση ΓΓΔΕ με αριθμό ΠΟΛ. 1097/2014
 • Νόμου 4172/2013: Άρθρα 2 (έννοια συνδεδεμένου), 50 & 51

Οι ενδοομιλικές συναλλαγές

 • Η Δημιουργία Φακέλων τεκμηρίωσης και το περιεχόμενό τους
 • Βασικός φάκελος (Master file) και τοπικοί φάκελοι (local files)
 1. Ανάλυση των ενδοομιλικών συναλλαγών.
 2. Ποιες θεωρούνται ενδοομιλικές συναλλαγές και ποια η έννοια του Ομίλου;
 • Υπόχρεοι δημιουργίας φακέλων τεκμηρίωσης (Βασικού και Ελληνικού).
 1. Περιεχόμενο τόσο του Βασικού όσο και του Ελληνικού φακέλου.
 2. Πότε δεν απαιτείται να υποβληθούν καταστάσεις ενδοομιλικών συναλλαγών και να συνταχθούν φάκελοι τεκμηρίωσης.
 3. Ανάλυση των αποδεκτών μεθόδων υπολογισμού ενδοομιλικών συναλλαγών.
 4. Συγκριτικά στοιχεία και ο έλεγχός τους & η χρήση τραπεζών πληροφοριών.
 5. Καταστάσεις ενδοομιλικών συναλλαγών πότε και που υποβάλλονται και πιο το περιεχόμενο τους.

Κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης προθεσμιών και διαδικασιών Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) άρθρο 56.

Προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης

Παραδείγματα για τη συμπλήρωση φακέλου τεκμηρίωσης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, υποβολή στην ΓΓΠΣ  (Περιεχόμενο, μορφή) ΠΟΛ 1179/2013.

Διαδικασία ελέγχου των φακέλων τεκμηρίωσης από τις αρμόδιες αρχές Γ. Γ. Εμπορίου και ΥΠΟΙΚ μέχρι την χρήση 2011 & ΥΠΟΙΚ από την χρήση 2012.

Τι ισχύει για τα δικαιώματα και έξοδα διοικητικής υποστήριξης (Royalties – Management Fees).

 • Προϋποθέσεις έκπτωσης των δαπανών αυτών και έλεγχός τους.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr