Σεμινάριο

ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ

Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Συγγραφέας λογιστικών και φορολογικών βιβλίων, Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών– Μέλος της διαρκούς επιτροπής για την υποστήριξη της εφαρμογής και την αξιολόγηση του Ν. 4308/2014

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 και ώρες 17:00-22:00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
170

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε Λογιστές – Φοροτεχνικούς, μεσαία και ανώτερα στελέχη λογιστηρίων επιχειρήσεων

Σκοπός σεμιναρίου:

Η ανάλυση των νέων αλλαγών στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και στον τρόπο της εκούσιας κατάργησης των φορολογικών διαφορών (περαίωση)

Θέματα σεμιναρίου:

 • Νέα ενιαία φορολογική κλίμακα
 • Αποδείξεις και αφορολόγητο. Ποιες δαπάνες και μέχρι πιο ποσό θα εξασφαλίζουν το αφορολόγητο. Ποιες δαπάνες θα μειώνουν περαιτέρω το φορολογητέο εισόδημα. Ποιες δαπάνες θα μειώνουν το φόρο.
 • Κατάργηση αυτοτελούς φορολόγησης εισοδημάτων και φοροαπαλλαγών
 • Φορολογία παροχών σε είδος των στελεχών των επιχειρήσεων. Τι προβλέπεται για τα αυτοκίνητα Ι.Χ. των επιχειρήσεων (ιδιόκτητα ή/και μισθούμενα).
 • Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης. Πως θα φορολογούνται όσοι δεν καλύπτουν τις αντικειμενικές δαπάνες με το δηλωθέν εισόδημα. Περαιτέρω έλεγχος.
 • Ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο φυσικών προσώπων. Σύνδεση με πόθεν έσχες.
 • Επέκταση του λογιστικού προσδιορισμού του καθαρού εισοδήματος και σε άλλους επιτηδευματίες
 • Νέος τρόπος φορολογίας των κερδών των προσώπων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 2238/1994, (Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ.). Παραδείγματα.
 • Περαίωση (εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών)
 • Ποιοί υπάγονται στη ρύθμιση
 • Ποιοι εξαιρούνται από τη ρύθμιση
 • Προϋποθέσεις και αποτελέσματα της ρύθμισης
 • Πώς θα περαιώσουν οι εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος. Περαίωση υποθέσεων που εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια. Παραδείγματα προσδιορισμού φόρου περαίωσης στις περιπτώσεις που υπάρχουν ή δεν υπάρχουν παραβάσεις του Κ.Β.Σ. Περαίωση υποθέσεων που βαρύνονται παραβάσεις με απόκρυψης φορολογητέας ύλης και εικονικών φορολογικών στοιχείων.
 • Ποιες επιβαρύνσεις προβλέπονται σε όσους δηλώσουν την έκδοση ή λήψη μη νόμιμων φορολογικών στοιχείων
 • Περαίωση προστίμων Κ.Β.Σ.
 • Περαίωση Φ.Π.Α. και λοιπών φορολογιών.
 • Πως θα γίνει η περαίωση όσων είχαν υπαχθεί στην αυτοπεραίωση του Ν. 3296/2004
 • Τρόπος καταβολής της συνολικής φορολογικής οφειλής
 • Ποιοι δικαιούνται να καταστρέψουν βιβλία και στοιχεία
 • Νέος τρόπος φορολογίας των κερδών των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Ν. 2238/1994, (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κ.λπ.). Φορολογία διανεμομένων και μη διανεμομένων κερδών. Παραδείγματα.
 • Πιστοποίηση φορολογικών υποχρεώσεων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές και πιστοποιημένα λογιστικά – φοροτεχνικά γραφεία. Δικαιώματα – Υποχρεώσεις. Φορολογικά Πιστοποιητικά. Καθιέρωση ηλεκτρονικής υπογραφής.
 • Νέο σύστημα αυτοελέγχου επιχειρήσεων. Υπαγόμενες επιχειρήσεις. Κριτήρια – τρόπος αυτοελέγχου. Παραδείγματα
 • Εξόφληση τιμολογίων άνω των 3.000,00 ευρώ μέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών ή επιταγές. Κυρώσεις.
 • Εξόφληση συναλλαγών άνω των 1.500,00 ευρώ μεταξύ ιδιωτών και επιχειρήσεων με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή επιταγές. Κυρώσεις.
 • Διασταυρώσεις στοιχείων συναλλαγών. Ηλεκτρονική διασύνδεση του Υπουργείου Οικονομικών με λοιπές υπηρεσίες.
 • Νέος τρόπος φορολογικού ελέγχου των επιχειρήσεων. Κριτήρια επιλογής.
 • Νέες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας. Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων. Απώλεια του αφορολόγητου ορίου της κλίμακας του άρθρου 9. Νέες μειώσεις στη διοικητική επίλυση της διαφοράς ή στο δικαστικό συμβιβασμό.
 • Άμεση αναστολή (σφράγισμα) επαγγελματικών εγκαταστάσεων για 48 ώρες. Ποιες παραβάσεις οδηγούν σε αυτή την κύρωση.
 • Άμεση άσκηση ποινικής δίωξης για παραβάσεις φοροδιαφυγής. Ποιες παραβάσεις οδηγούν σε αυτή την κύρωση. Προβλεπόμενες ποινές. Αρμόδια δικαστήρια.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr