Σεμινάριο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΦΠΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ N.3842/23.4.2010

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΡΟΥΣΑΚΗ ΑΝΝΑ

τ. τμηματάρχης στη Διεύθυνση ΦΠΑ του Υπουργείου Οικονομικών

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 και ώρες 17:00-22:00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
170

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων Επιχειρήσεων, σε Ελεύθερους Επαγγελματίες Λογιστές- Φοροτεχνικούς

Σκοπός σεμιναρίου:

Η ενημέρωση ως προς τις πρόσφατες τροποποιήσεις του Κώδικα ΦΠΑ με βάση το ν. 3842/2010, σχετικά με την κατάργηση ορισμένων απαλλαγών

Θέματα σεμιναρίου:

  • Κατάργηση ορισμένων απαλλαγών του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ και συγκεκριμένα των ιδιωτικών φορέων παροχής ιατρικών υπηρεσιών , δικηγόρων , συμβολαιογράφων, άμισθων υποθηκοφυλάκων, συγγραφέων, καλλιτεχνών , ερμηνευτών έργων τέχνης, κλπ.
  • Χρόνος ένταξης των προαναφερομένων δραστηριοτήτων στο καθεστώς ΦΠΑ και συναφείς υποχρεώσεις και δικαιώματα των φορέων που ασκούν αυτές τις δραστηριότητες
  • Δικαίωμα έκπτωσης - Επιμερισμός του δικαιώματος έκπτωσης (PRORATA)
  • Διακανονισμός παγίων
  • Ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών
  • Νέοι κανόνες του τόπου φορολογίας των υπηρεσιών - Πού φορολογούνται οι υπηρεσίες στις συναλλαγές με επιχειρήσεις άλλων κρατών μελών ή τρίτων χωρών (συνοπτική παρουσίαση)
  • Κριτήρια του τόπου φορολογίας , κατηγορίες υπηρεσιών που εμπίπτουν σε αυτά και εξαιρέσεις από τους γενικούς κανόνες (συνοπτική παρουσίαση)
  • Υποχρεώσεις των υποκειμένων που παρέχουν ή λαμβάνουν τις υπηρεσίες (υποβολή Ανακεφαλαιωτικών πινάκων – έλεγχος εγκυρότητας κοινοτικού ΑΦΜ, ορισμός φορολογικού αντιπροσώπου, λήψη ΑΦΜ)
  • Απεικόνιση στα έντυπα της περιοδικής και της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr