Σεμινάριο

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ Δ.Λ.Π.

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΞΕΝΟΣ

τ. ορκωτός λογιστής

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 14-15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005 και ώρες 17:00 -21:30
Τόπος Διεξαγωγής:  Ξενοδοχείο «STRATOS VASSILIKOS» (Μιχαλακοπούλου 114)

Κόστος
Συμμετοχής
350

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε Οικονομικούς Διευθυντές, Προϊσταμένους Λογιστηρίων και σε Στελέχη Λογιστηρίων

Σκοπός σεμιναρίου:

Η σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων

Θέματα σεμιναρίου:

  • Υποχρέωση - απαλλαγή από την υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων καταστάσεων
  • Αρχές και κανόνες κατάρτισης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
  • Στάδια κατάρτισης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
  • Λοιπά θέματα ενοποίησης
  • Πρακτικές εφαρμογές

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198158 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr