Σεμινάριο

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΦΠΑ

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΛΙΑΖΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

Φοροτεχνικός, ειδικός σε θέματα ΚΦΑΣ – Τιμολόγησης

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 και ώρες 17:00-22:00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
170

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε στελέχη τμήματος λογιστηρίου και σε όλους τους λογιστές – ελεύθερους επαγγελματίες

Σκοπός σεμιναρίου:

Η ανάλυση των διατάξεων που αφορούν σε θέματα τιμολόγησης και ΦΠΑ

Θέματα σεμιναρίου:

ΦΠΑ

 • Έννοια ΦΠΑ
 • Που επιβάλλεται και που επιρρίπτεται ο ΦΠΑ
 • Περιοχές που επιβάλλεται ο ΦΠΑ
 • Ποιοι υπόκεινται σε ΦΠΑ
 • Απαλλαγή ΦΠΑ: πρόσωπα που απαλλάσσονται του ΦΠΑ όπως μικρές επιχειρήσεις (άρθρο 39), αγρότες λαϊκών αγορών κλπ, απαλλαγή ΦΠΑ Εσωτερικό της χώρας (Άρθρο 22) τροποποιήσεις με νόμο 3842/2010 με υπαγωγή νοσοκομειακής περίθαλψης, δικηγόρων, συμβολαιογράφων, συγγραφέων, καλλιτεχνών κλπ από 1.7.2010.
 • Παράδοση αγαθών - Παροχή υπηρεσιών
 • Χρόνος γένεσης φορολογικής υποχρέωσης – πότε είναι απαιτητός ο ΦΠΑ *ΦΠΑ στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές
 • Χρόνος γένεσης φορολογικής υποχρέωσης και τόπος γένεσης φορολογικής υποχρέωσης
 • Ενδοκοινοτικές τριγωνικές συναλλαγές *Παραδείγματα
 • Παράδοση από Έλληνα αγαθού σε Έλληνα με εντολή εγκατεστημένου σε άλλο κράτος – μέλος ΕΕ (Τιμολόγηση σε Κοινοτικό)
 • Παράδοση από Έλληνα αγαθού σε Έλληνα με εντολή εγκατεστημένου σε Τρίτη χώρα μη μέλος ΕΕ (Τιμολόγηση σε Τρίτη χώρα)
 • Αλλαγές στον ΦΠΑ Παροχής Υπηρεσιών με την Οδηγία 2008/8/ΕΚ
 • Τόπος φορολογίας γενικά των υπηρεσιών. Τι μεταβολές επήλθαν από 1.1.2010 με το Ν. 3763/2009 και με το οποίο γίνεται ενσωμάτωση του άρθρου 2 της Οδηγίας 2008/8/ΕΚ, σχετικά με τον προσδιορισμό του τόπου φορολόγησης της παροχής υπηρεσιών Με τις διατάξεις αυτές αντικαθίσταται το άρθρο 14 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000) ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
 • Στοιχεία που αναγράφονται υποχρεωτικά στο τιμολόγιο
 • Συσχέτιση του τιμολογίου με την διακίνηση αγαθών
 • Έκδοση τιμολογίου για την είσπραξη επιδοτήσεων, αποζημιώσεων και άλλων εσόδων, επιστροφής ΦΠΑ
 • Έκδοση Τιμολογίου από πρόσωπα των §3 και 4 άρθρου 2 του ΚΒΣ (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κλπ Αγρότες)
 • Τι εκδίδουν οι περιλαμβάνοντες επιτηδευματίες αγροτικά αγαθά από αγρότες;
 • Έκδοση τιμολογίου από αγοραστή αντί πωλητή
 • Έκδοση εκκαθάρισης αντί τιμολογίου. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών ή Εκκαθάριση περιπτώσεις που υποκαθίσταται το ΤΠΥ – Χρόνος έκδοσης ΤΠΥ
 • Πιστωτικό Τιμολόγιο (περιπτώσεις έκδοσης).
 • Χρόνος έκδοσης τιμολογίου πώλησης – Πιστωτικού τιμολογίου
 • Διαδικασία εξόφλησης τιμολογίων από 1.6.2010 και συναλλαγών με ιδιώτες από 1.1.2011
 • Ηλεκτρονική τιμολόγηση και διασταύρωση συναλλαγών σταδιακά από 1.1.2011 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ στο εσωτερικό της χώρας
 • Παράδοση αγαθών στην Ηπειρωτική Ελλάδα – Κρήτη – Νησιά Αργοσαρωνικού
 • Παράδοση αγαθών από τα νησιά του Αιγαίου
 • Παράδοση αγαθών στα νησιά του Αιγαίου
 • Τριγωνικές ή και τετραγωνικές σχέσεις
 • Εκπτώσεις πωλήσεων επί τιμολογίου
 • Εκπτώσεις πωλήσεων με πιστωτικό τιμολόγιο, περιπτώσεις και προϋποθέσεις
 • Παροχή υπηρεσιών στο εσωτερικό της χώρας
 • Κυρώσεις σε περίπτωση μη έκδοσης ή πλημμελούς έκδοσης φορολογικού στοιχείου (Διοικητικές: πρόστιμα, κλείσιμο επιχείρησης & Ποινικές), ξέπλυμα «βρώμικου» χρήματος κλπ
 • Ειδικά πρόστιμα: περιπτώσεις επιβολής, ποσό, διαδικασία επιβολής, διακανονισμός προστίμου ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ στις παραδόσεις στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης
 • Παροχή υπηρεσιών από έλληνα σε εγκατεστημένο σε Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: περιπτώσεις – προϋποθέσεις
 • Παροχή υπηρεσιών από εγκατεστημένο σε Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Έλληνα: περιπτώσεις – προϋποθέσεις
 • Τριγωνικές ή και τετραγωνικές σχέσεις

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΦΠΑ ΠΟΤΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΦΠΑ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr