Σεμινάριο

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ με ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΚΦΑΣ - ΦΠΑ

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ

Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Συγγραφέας λογιστικών και φορολογικών βιβλίων, Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών– Μέλος της διαρκούς επιτροπής για την υποστήριξη της εφαρμογής και την αξιολόγηση του Ν. 4308/2014

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 18-20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 και ώρες 17:00-22:00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
450

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε μεσαία και ανώτερα στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων Επιχειρήσεων, σε Ελεύθερους Επαγγελματίες Λογιστές- Φοροτεχνικούς

Σκοπός σεμιναρίου:

Η ολοκληρωμένη ενημέρωση ως προς τη φορολογική μεταχείριση των αλλαγών που επέρχονται στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, των διατάξεων του νέου Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) και των διατάξεων ΦΠΑ

Θέματα σεμιναρίου:

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 2012-2013 Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2013, 17:00-22:00

Εισηγητής: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ, Φορολογικός σύμβουλος επιχειρήσεων, συγγραφέας φορολογικών βιβλίων, ειδικός σε θέματα φορολογίας εισοδήματος, Ε.Γ.Λ.Σ., και φορολογικών ελέγχων Θέματα σεμιναρίου:

 • Πως θα φορολογηθούν τα εισοδήματα φυσικών και νομικών προσώπων για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014.
 • Φορολογία εισοδήματος μισθωτών - συνταξιούχων.
 • Νέα κλίμακα φορολογίας μισθωτών – συνταξιούχων. Αντικατάσταση αφορολογήτου με κλιμακούμενη μείωση φόρου. Από πότε ισχύει, πως θα γίνεται η παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών.
 • Λοιπές μειώσεις φόρου (βάσει δαπανών που πραγματοποιούνται). Όλες οι αλλαγές στις σχετικές διατάξεις.
 • Αποδείξεις για αγορά αγαθών και λήψη υπηρεσιών. Τι αλλάζει.
 • Φορολογία πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού. *Φορολογία αμειβομένων με έκδοση Α.Π.Υ. (μπλοκάκια).
 • Ειδικά φορολογικά καθεστώτα (μικρά νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους).
 • Φορολογία εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα.
 • Φορολογία ατομικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών. Νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. Παραδείγματα.
 • Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών, Κοινοπραξιών κ.λπ. με υποχρέωση τήρησης απλογραφικών βιβλίων (Β’ κατηγορίας) του Κ.Φ.Α.Σ. Παραδείγματα
 • Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών, Κοινοπραξιών κ.λπ. με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων (Γ’ κατηγορίας) του Κ.Φ.Α.Σ. Χρόνος και τρόπος φορολογίας διανεμομένων κερδών. Παραδείγματα.
 • Φορολογία Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμών κ.λπ.
 • Χρόνος και τρόπος φορολογίας διανεμομένων κερδών. Παραδείγματα.
 • Φορολογία αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε., εταίρων και διαχειριστών λοιπών εταιρειών (Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. κ.λπ.). Παραδείγματα. *Κατάργηση ανεπάρκειας και ανακρίβειας των βιβλίων. Πως θα προσδιορίζεται από τον φορολογικό έλεγχο το ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα όσων έχουν παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.
 • Δαπάνες που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα. Νέες προϋποθέσεις έκπτωσης των δαπανών. Ποιες δαπάνες δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα.
 • Φορολογία λοιπών εισοδημάτων.
 • Φορολογία του εισοδήματος από μισθώματα.
 • Φορολογία του εισοδήματος από μερίσματα ανωνύμων εταιρειών και διανεμόμενα κέρδη λοιπών εταιρειών.
 • Φορολογία του εισοδήματος από τόκους. Φορολογία λοιπών εισοδημάτων (royalties κ.λπ.)
 • Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, (Τεκμήρια). Πως θα φορολογούνται όσοι δεν καλύπτουν τις αντικειμενικές δαπάνες και τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων με το δηλωθέν εισόδημα.
 • Φορολογική διαδικασία.
 • Υπόχρεοι και ημερομηνίες υποβολής δήλωσης.
 • Προκαταβολή και παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
 • Οι κύριες αλλαγές στη διαδικασία ελέγχου και την μετά τον έλεγχο διαδικασία. *Έμμεσες τεχνικές ελέγχου.
 • Έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης Α.Ε. και Ε.Π.Ε. που ελέγχονται υποχρεωτικά από νόμιμους ελεγκτές (ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές)

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013, 17:00-22:00

Εισηγητής: ΗΛΙΑΣ Κ.ΑΡΓΥΡΟΣ, Πρώην Διευθυντής Υπουργείου Οικονομικών, Πρώην Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε) και της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε), με πλούσια διδακτική πείρα, εκπαιδευτική και συγγραφική Δραστηριότητα.

 • Πλήρης και λεπτομερής ανάλυση του νέου Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) Ν.4093/2012, με σαφείς διευκρινίσεις και παραδείγματα σε όλες τις διατάξεις του, που αναφέρονται:
 • Στους Υπόχρεους Απεικόνισης Συναλλαγών (Υ.Α.Σ),στον τρόπο απεικόνισης των συναλλαγών και στα εξαιρούμενα και απαλλασσόμενα πρόσωπα.
 • Στα απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία (όρια ένταξης, χρόνοι ενημέρωσης, τρόποι καταχώρισης, λογαριασμός 94) όπως και τα πρόσθετα βιβλία (υπόχρεα πρόσωπα)
 • Στα Δελτία Αποστολής ,Τιμολόγια και Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών (περιεχόμενο, δεδομένα, χρόνος και τρόπος έκδοσή τους)
 • Στα έγγραφα μεταφοράς (φορτωτικές), αποδείξεις αυτοπαράδοσης και αποδείξεις δαπανών.
 • Στην διασφάλιση των συναλλαγών (θεώρηση στοιχείων), τόπος και χρόνος τήρησης βιβλίων και φύλαξης στοιχείων
 • Στις διασταυρώσεις και αποδείξεις συναλλαγών (υποβολή καταστάσεων, συναλλαγές πάνω από 3000 ευρώ)
 • Στα δικαιώματα των Φορολογικών Αρχών και του Υπουργού Οικονομικών, όπως και στις μεταβατικές διατάξεις

3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανάλυση Διατάξεων ΦΠΑ μέχρι και το Ν.4110/2013 σχετικά με τις Υπηρεσίες γενικά, τον τόπο φορολογίας των Υπηρεσιών στις Συναλλαγές με το Εξωτερικό και το Δικαίωμα Έκπτωσης (Pro-Rata) – Συμπλήρωση Δηλώσεων ΦΠΑ Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013, 17:00-22:00

Εισηγήτρια: Άννα Ρουσάκη, τ. τμηματάρχης στη Διεύθυνση ΦΠΑ του Υπουργείου Οικονομικών

 • Ανάλυση των κανόνων του τόπου φορολογίας των υπηρεσιών στις συναλλαγές με το εξωτερικό (Κράτη μέλη της ΕΕ και Τρίτες Χώρες), κριτήρια τόπου φορολογίας, εξαιρέσεις, συναφείς υποχρεώσεις υποκειμένων, επιστροφή ΦΠΑ από κράτη μέλη
 • Δικαίωμα έκπτωσης γενικά και επιμερισμός δικαιώματος έκπτωσης (Pro-Rata)
 • Συμπλήρωση Περιοδικής και Εκκαθαριστικής Δήλωσης Ειδικότερα
 • Πού φορολογούνται οι υπηρεσίες στις συναλλαγές με επιχειρήσεις άλλων κρατών μελών ή τρίτων χωρών - Νέοι γενικοί κανόνες του τόπου φορολογίας και κατηγορίες υπηρεσιών που εμπίπτουν σε αυτούς - Εξαιρέσεις από τους γενικούς κανόνες (ακίνητα, βραχυχρόνια μίσθωση μεταφορικών μέσων) – Υπηρεσίες που φορολογούνται στη χώρα του λήπτη.
 • Έλεγχος των ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES) και υποχρεώσεις των υποκειμένων που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών Περιπτώσεις που απαιτείται ορισμός φορολογικού αντιπροσώπου
 • Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης ( είσπραξη ή καταβολή προκαταβολής έναντι του τιμήματος στις κοινοτικές συναλλαγές, κλπ)
 • Έκδοση ειδικού στοιχείου επί ενδοκοινοτικών συναλλαγών
 • Επιστροφή ΦΠΑ από κράτη μέλη της ΕΕ και Τρίτων χωρών
 • Δικαίωμα έκπτωσης γενικά – Επιμερισμός του δικαιώματος έκπτωσης (Pro-Rata)-Επιδοτήσεις
 • Περιορισμός του δικαιώματος έκπτωσης – Δώρα μικρής αξίας, δείγματα, κλπ.
 • Συμπλήρωση της Περιοδικής Δήλωσης - Χρόνος και τρόπος απόδοσης του φόρου
 • Συμπλήρωση Εκκαθαριστικής δήλωσης

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr