Σεμινάριο

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εργατικά - Ασφαλιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΨΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

τ. Δ/ντής ΙΚΑ, τ. Γεν. Δ/ντής ΤΕΒΕ, ειδικός σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης, αρθρογράφος, επιστημονικός συνεργάτης Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας (ΔΕΝ), εισηγητής με μεγάλη διδακτική εμπειρία

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 12 ΜΑΙΟΥ 2011 και ώρες 17:00-22:00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
170

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε στελέχη τμημάτων ανθρώπινου δυναμικού, λογιστηρίου, σε ελεύθερους επαγγελματίες, λογιστές, δικηγόρους που ασχολούνται με συνταξιοδοτικά θέματα και σε ιδιώτες που επιθυμούν να ενημερωθούν για το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα

Σκοπός σεμιναρίου:

Θα αναπτυχθούν τα θέματα που αφορούν στις παροχές της κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα και με τους Ν. 3863 & 3899/2010

Θέματα σεμιναρίου:

Α) Ασφαλιστικοί Κίνδυνοι – Ασφαλιστικοί Κλάδοι

Β) Διάκριση Ασφαλισμένων (άμεσοι – έμμεσοι)

1. Παροχές σύνταξης

 • κύρια
 • επικουρική

Γ) Κύρια σύνταξη παλαιών ασφαλισμένων

 • Πλήρης λόγω γήρατος, προϋποθέσεις
 • Πλήρης λόγω αναπηρίας, προϋποθέσεις
 • Πλήρης λόγω θανάτου, προϋποθέσεις και μέλη οικογένειας

Δ) Μειωμένη Σύνταξη λόγω γήρατος, παλαιών ασφαλισμένων

Ε) Διπλοσυνταξιούχων

ΣΤ) Τρόπος Υπολογισμού του ποσού της σύνταξης παλαιών ασφαλισμένων

 • Λόγω Γήρατος
 • Λόγω Θανάτου

Ζ) Ειδικά Συνταξιοδοτικά Συστήματα

 • Υπαλλήλων ΝΠΔΔ, Αεροπορικών Επιχειρήσεων, Οικοδόμων, Προσωπικού Καθαριότητας, ΟΤΑ, τυφλών – παραπληγικών – αναιμικών

Η) Νέοι Ασφαλισμένοι

 • Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος
 • Ποσό σύνταξης παλαιών ασφαλισμένων
 • Ποσό σύνταξης νέων ασφαλισμένων

Ι) Σύνταξη επικουρική (προϋποθέσεις – υπολογισμός)

 • Απασχόληση συνταξιούχων – συνέπειες
 • Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης προσώπων προερχομένων από τα ενταχθέντα στο ΙΚΑ Ταμείων (Τραπεζών, ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΤΑΠΕ, ΤΑΥΣΟ)

2. Παροχές Ασθένειας

Α) Παροχές σε είδος

 • Ιατρική, φαρμακευτική, νοσοκομειακή περίθαλψη
 • Χρησιμοποίηση αποκλειστικής νοσοκόμου
 • Παρακλινικές εξετάσεις
 • Νοσηλεία στο εξωτερικό

Β) Παροχές σε χρήμα

 • Επιδόματα ασθένειας, μητρότητας
 • Έξοδα κίνησης
 • Επιδόματα τετραπληγικών – παραπληγικών

Γ) Εργατικό – Εξωεργατικό ατύχημα

3. Διάφορα Θέματα

 • Διαδοχική Ασφάλιση
 • Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης
 • Αντασφάλιση
 • Αναγνώριση χρόνου από και προς το Δημόσιο
 • Επίλυση ασφαλιστικών διαφορών

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr