Σεμινάριο

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ

Λογιστής – Φοροτεχνικός Α’ τάξης, Εσωτερικός Ελεγκτής

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 και ώρες 17:00-22:00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
170

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε οικονομικούς διευθυντές , προϊσταμένους λογιστηρίων , λογιστές , βοηθούς λογιστών και κάθε ενδιαφερόμενο σχετικά με την φορολογική αντιμετώπιση των ναυτιλιακών επιχειρήσεων

Σκοπός σεμιναρίου:

Η αναφορά στο ισχύον καθεστώς των Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

Θέματα σεμιναρίου:

 • Ανάλυση σχέσεων Διαχειρίστριας Εταιρείας με Πλοιοκτήτριες Εταιρείες
 • Πρακτικά θέματα τήρησης βιβλίων εσόδων – εξόδων γραφείων εγκαταστημένων στην Ελλάδα σύμφωνα με τον Αναγκαστικό Νόμο 89/67.
 • Φορολόγηση πλοίων υπό ελληνική σημαία. Ερμηνεία Ν. 27/75 υποβολή δηλώσεων – Εισφορά υπέρ Ν.Α.Τ.  Ν. 29/75.
 • Φορολόγηση Τουριστικών πλοίων – Ερμηνεία Ν. 438/76 – Θέματα Φ.Π.Α. (Παραδείγματα – Εφαρμογές).
 • Φορολόγηση πλοίων αναψυχής – Ερμηνεία Ν. 2743/03 – Ναυτικές εταιρείες πλοίων αναψυχής - Ν.Ε.Π.Α. Ν. 3183/03.
 • Εταιρείες επενδύσεων στη ποντοπόρο ναυτιλία – Ερμηνεία Ν. 2843/2000 (Παραδείγματα – Εφαρμογές).
 • Ναυτικές Εταιρείες – Ερμηνεία Ν. 959/79.
 • Συμβάσεις περί αποφυγής Διπλής Φορολογίας Ελλάδος - Ολλανδίας, Ελλάδος -Νορβηγίας, Ελλάδος – Ελβετίας, Ελλάδος – Πολωνίας, Ελλάδος – Δανίας, Ελλάδος – Βουλγαρίας, και Ελλάδος – Ρουμανίας.
 • Πρακτικά θέματα που αφορούν στην υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α., Φόρου Εισοδήματος, Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, αμοιβών τρίτων, συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων, Ε.Φ.Α., και Φ.Α.Π..
 • Φορολογία Ναυτικών – αξιωματικών, κατώτερο πλήρωμα. 
 • Διαδικασίες – Έλεγχοι επιστροφής Φ.Π.Α. Χρόνος παραγραφής – Φ.Π.Α. Εκκαθαριστική Δήλωση – Πρακτικά παραδείγματα.
 • Όλες οι αλλαγές στη φορολογία πλοίων υπό ξένη σημαία σύμφωνα με τον τελευταίο Φορολογικό Νόμο.
 • Ευθύνες διαχειριστικών εταιρειών
   

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr