Σεμινάριο

ΔΙΑΣΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ

Management - Διοίκηση Επιχειρήσεων

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Διευθύνων Σύμβουλος της επιχείρησης «Business Support Services», αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Συμβούλων Επιχειρήσεων, πιστοποιημένος  διαμεσολαβητής τραπεζικών χρηματοδοτήσεων

αναλυτικό βιογραφικό

ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Πιστοποιημένος Επιθεωρητή Συστημάτων Ποιότητας 

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 27 ΜΑΙΟΥ 2011 και ώρες 17:00-22:00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
150

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε κάθε είδους στελέχη που έχουν την ανάγκη να εφαρμόσουν ένα Σχέδιο Αποτροπής ή Διαχείρισης Κρίσης της Επιχείρησης και να κινητοποιηθούν ανάλογα για τη “διάσωση” αυτής

Σκοπός σεμιναρίου:

Να παρουσιάσει εκείνο το μηχανισμό για την έξοδο από τη κρίση (διάσωση) και τη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας της επιχείρησης, με δεδομένη την παρούσα συγκυρία της έντονης και παρατεταμένης κρίσης που εκδηλώνεται στην αγορά

Θέματα σεμιναρίου:

Ροές κεφαλαίων

 • Εισροή κεφαλαίων από την αγορά είτε μέσω δανεισμού είτε αναδιάρθρωσης πολιτικών πιστωτικής & πληρωμών
 • Αναδιάρθρωση των χρεών (προς τις τράπεζες κυρίως) μέσω «ελκυστικών» σχεδίων επιχειρησιακής πολιτικής και παρουσίασης στοιχείων «επιχειρησιακής συνέχειας» κατάλληλα διαμορφωμένων
 • Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα στην τρέχουσα οικονομική κρίση
 • Η στάση των πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι της τρέχουσας συγκυρίας
 • Αναμενόμενες εξελίξεις στον τομέα των χρηματοδοτήσεων
 • Εναλλακτικές μορφές ρευστότητας

Μείωση του κόστους: όπου είναι εφικτό, χωρίς να επηρεαστεί η ποιότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας που παρέχεται.

 • Μείωση κόστους μισθοδοσίας
 • Μείωση άλλων δαπανών
 • Εκμετάλλευση της τεχνολογίας
   

Νέες αγορές «χαμηλού ρίσκου»

 • Ανάπτυξη νέων αγορών
 • Ανάπτυξη νέου προϊόντος
 • Εκμετάλλευση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας


Αναδιάρθρωση πολιτικών τιμολόγησης και παράλληλη σύνδεσή τους με την πιστωτική πολιτική ώστε να προκύψουν έσοδα και όχι μόνον πωλήσεις.

 • Στοχευμένες τιμολογήσεις
 • Επαναπροσδιορισμός πιστωτικής πολιτικής

Αναδιάρθρωση φορολογικών θεμάτων μέσω επιλεγμένων λύσεων που μπορεί να περιλαμβάνει από εμπλοκή υπεράκτιων επιχειρήσεων (offshore) μέχρι και μεταβολή των εταιρικών μορφών επιχειρήσεων.
 

Αποτελεσματική κοστολόγηση όπου θα λαμβάνεται υπόψη το χρηματοοικονομικό κόστος και η εκτίμηση «νεκρού σημείου» ώστε να είναι πλήρως αντιληπτό το «πότε χάνουμε» και το «πότε κερδίζουμε».
 

Αποτελεσματική οργάνωση των οικονομικών και λοιπών λειτουργιών μέσω συστήματος προϋπολογισμού και απολογισμού άμεσα συνδεδεμένων με το business plan της επιχείρησης & αξιόπιστη διακίνηση πληροφορίας μέσω δημιουργίας δικτύου στα κατάλληλα κλιμάκια διοίκησης

 • Εκπόνηση υλοποιήσιμου επιχειρησιακού σχεδίου
 • Εκπόνηση προϋπολογισμών διασυνδεδεμένων με το επιχειρησιακό σχέδιο.
 • Σύστημα πληροφόρησης της Διοίκησης

Οργανωτικές αναβαθμίσεις: Απαιτείται ο επαναπροσδιορισμός της οργάνωσης σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης.

 • Πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού
 • Συστήματα ποιότητας και οργάνωσης
 • Συστήματα πληροφορικής και τεχνολογίας

Εσωτερικός έλεγχος ώστε να υπάρχει ανατροφοδότηση της διοίκησης αναφορικά με τον τρόπο διάρθρωσης και το «καλώς έχειν» των λειτουργιών και των μέτρων που λαμβάνονται:

 • Σύστημα διαχείρισης κινδύνων και δικλίδων διασφάλισης (σύστημα εσωτερικού ελέγχου)
 • Εσωτερικός έλεγχος (internal audit)

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr