Σεμινάριο

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Logistics

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ

Business Strategy & Supply Chain Consultant

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 13-14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 και ώρες 17:00-22:00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
350

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε κάθε στέλεχος που μετέχει στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, σε στελέχη της Οικονομικής Διεύθυνσης, της εμπορικής διεύθυνσης, υπεύθυνους αποθηκών και διανομών, στελέχη εταιρειών 3PL, Logistics Manager, Logistics Director, Προσωπικό Αποθήκης

Σκοπός σεμιναρίου:

Ο ακριβής προσδιορισμός του κόστους και η εφαρμογή πρακτικών τρόπων μείωσης του κόστους αποθήκευσης και διανομής σε κάθε επιχείρηση (εμπορική, βιομηχανική, 3 Party Logistics).

Θέματα σεμιναρίου:

Πέμπτη 13/10 - Διανομή:
Τρόποι μερισμού του κόστους σε δελτία αποστολής, κοστολογική προσέγγιση στη λειτουργία της διανομής, ανάλυση του κόστους σε μεταβλητό και σταθερό, η συμπεριφορά του κόστους στην επιχείρηση, κοστολόγηση κατά [CTS] και [ABC], πρακτικές μείωσης κόστους οχήματος, δρομολογίου, διοικητικό, εντοπισμός περιθωρίων μείωσης, διασύνδεση του κόστους διανομής με προϊόντα και πελάτες – ‘’τι μου κοστίζει ο πελάτης – τι μου κοστίζουν τα προϊόντα’’, KPIs, κοστολόγηση λειτουργίας μεταφορικής εταιρείας, οργανωτικοί, τεχνολογικοί και λειτουργικοί συντελεστές μείωσης του κόστους.

Παρασκευή 14/10 - Αποθήκη:
Μετακύληση του κόστους εκτός αποθήκης (πελάτες – προμηθευτές), κοστολόγηση έργου της αποθήκης, μεταφορά του κόστους στα προϊόντα, μερισμός του κόστους σε παραγγελίες και φορτία διακίνησης, ανάλυση κόστους σε μεταβλητό και σταθερό, κοστολογική συμπεριφορά της αποθήκης, KPIs, απλοί - καθημερινοί πρακτικοί τρόποι μείωσης του κόστους, κοστολόγηση κατά [RBC], [TDABC], [ABC].

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr