Σεμινάριο

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Χρηματοοικονομικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ

Οικονομολόγος, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία όπου έλαβε το πτυχίο MSc. Διαθέτει εικοσαετή εμπειρία από τον τραπεζικό χώρο και τον ιδιωτικό τομέα. Είναι μόνιμος εισηγητής σεμιναρίων και Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 12-13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 και ώρες 17:00-22:00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
400

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε μεσαία στελέχη επιχειρήσεων που δεν έχουν βασικές οικονομικές γνώσεις και θέλουν να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις στο γνωστικό αυτό αντικείμενο

Σκοπός σεμιναρίου:

Η παροχή βασικών γνώσεων πού είναι απαραίτητες για την κατανόηση εξειδικευμένων θεμάτων στο χώρο της χρηματοοικονομικής ανάλυσης

Θέματα σεμιναρίου:

Βασικές Αρχές Λογιστικής

 • Βασικές έννοιες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Σύνθεση Ισολογισμού
 • Αποτελέσματα Χρήσεως
 • Πίνακας διαθέσεως κερδών
 • Κατάσταση Ροής Μετρητών καί χρησιμότητα

Κεφάλαιο Κινήσεως

 • Έννοια τού Κεφαλαίου Κινήσεως
 • Προσδιορισμός τού Κεφαλαίου Κινήσεως
 • Μοντέλο προσδιορισμού ρευστών διαθεσίμων
 • Σημασία των μετρητών διαθεσίμων
 • Προσδιορισμός αναγκών σε μετρητά
 • Διαχείριση Απαιτήσεων
 • Διαχείριση Αποθεμάτων
 • Διαχείριση Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων

Αριθμοδείκτες

 • Κατηγορίες αριθμοδεικτών
 • Σπουδαιότητα από τη χρήση των αριθμοδεικτών
 • Προσδιορισμός της μελλοντικής οικονομικής πορείας της επιχείρησης
 • Εφαρμογές και μελέτη περιπτώσεων

Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων

 • Πηγές Κεφαλαίων
 • Χρήσεις Κεφαλαίων
 • Κατάσταση Ροής Μετρητών (Cash Flow Statement)
 • Εφαρμογές και μελέτη περιπτώσεων


Οι θεωρητικές γνώσεις σε συνδυασμό με πρακτικές εφαρμογές και απλά case studies θα δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν αναλυτική σκέψη και να συνδυάσουν τις διαφόρους παραμέτρους ούτως ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνουν σωστές αποφάσεις. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν κατανοήσει σε σημαντικό βαθμό τις τεχνικές ανάλυσης της χρηματοοικονομικής πορείας της επιχείρησης.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr