Σεμινάριο

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΑΡΓΥΡΟΣ ΗΛΙΑΣ

πρώην Γενικός Διευθυντής Υπ. Οικονομικών, πρώην Ειδικός Γραμματέας Σ.Δ.Ο.Ε.-Υπ.Ε.Ε.
 

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 και ώρες 17:00-22:00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
170

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε μεσαία και ανώτερα στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων Επιχειρήσεων, σε Ελεύθερους Επαγγελματίες Λογιστές- Φοροτεχνικούς

Σκοπός σεμιναρίου:

Η ανάλυση των διατάξεων του νέου Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)

Θέματα σεμιναρίου:

Πλήρης και λεπτομερής ανάλυση του νέου Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) Ν.4093/2012, με σαφείς διευκρινίσεις και παραδείγματα σε όλες τις διατάξεις του, που αναφέρονται:

  • Στους Υπόχρεους Απεικόνισης Συναλλαγών (Υ.Α.Σ),στον τρόπο απεικόνισης των συναλλαγών και στα εξαιρούμενα και απαλλασσόμενα πρόσωπα.
  • Στα απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία (όρια ένταξης, χρόνοι ενημέρωσης, τρόποι καταχώρισης, λογαριασμός 94) όπως και τα πρόσθετα βιβλία (υπόχρεα πρόσωπα)
  • Στα Δελτία Αποστολής ,Τιμολόγια και Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών (περιεχόμενο, δεδομένα, χρόνος και τρόπος έκδοσή τους)
  • Στα έγγραφα μεταφοράς (φορτωτικές), αποδείξεις αυτοπαράδοσης και αποδείξεις δαπανών.
  • Στην διασφάλιση των συναλλαγών (θεώρηση στοιχείων), τόπος και χρόνος τήρησης βιβλίων και φύλαξης στοιχείων
  • Στις διασταυρώσεις και αποδείξεις συναλλαγών (υποβολή καταστάσεων, συναλλαγές πάνω από 3000 ευρώ)
  • Στα δικαιώματα των Φορολογικών Αρχών και του Υπουργού Οικονομικών, όπως και στις μεταβατικές διατάξεις

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr