Σεμινάριο

ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Εργατικά - Ασφαλιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΠΕΤΡΟΣ ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ

Οικονομολόγος, Εργασιακός Σύμβουλος

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 29 ΜΑΙΟΥ 2013 και ώρες 17:00-22:00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
170

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε στελέχη Διεύθυνσης Προσωπικού , Διευθυντές Προσωπικού επιχειρήσεων και οργανισμών καθώς και σε δικηγόρους που ασχολούνται με εργασιακά θέματα

Σκοπός σεμιναρίου:

Η ενημέρωση για τις σημαντικές αλλαγές στα θέματα αμοιβής και εργασίας των μισθωτών

Θέματα σεμιναρίου:

 • Διαδικασίες πρόσληψης μισθωτού με τα νέα δεδομένα
 • Γνωστοποίηση των όρων της σχέσης εργασίας σύμφωνα με το Π.Δ. 156/1994 Ποιούς όρους πρέπει να περιλαμβάνει η ατομική σύμβαση εργασίας στο πλαίσιο της διαχείρισης κρίσεων
 • Η δυνατότητα καθιέρωσης συστήματος εκ περιτροπής εργασίας
 • To σύννομο διαδικαστικό πλαίσιο μετατροπής της πλήρους σε εκ περιτροπής απασχόληση
 • Μετατροπή σύμβασης εργασίας από πλήρη σε μερική με αίτηση του εργαζόμενου
 • Η έννοια της βλαπτικής μεταβολής και πως μπορεί να αντιδράσει ένας εργαζόμενος που θίγεται το εργασιακό του καθεστώς
 • Το καθεστώς των όρων αμοιβής και εργασίας των μισθωτών μετά τις αλλαγές του Ν.4046/14.2.2012 και του Ν.4093/12.11.2012
 • Ο σύννομος τρόπος διαχείρισης της καταγγελίας συμβάσεως εκ μέρους του εργοδότη
 • Πότε επιλέγεται η καταγγελία της σύμβασης με προειδοποίηση και πως αντιμετωπίζεται διαδικαστικά με τις νέες ρυθμίσεις με το Ν.4093/12.11.2012
 • Οι υφιστάμενοι περιορισμοί στο ύψος της αποζημίωσης απολύσεως & των επιδομάτων εορτών
 • Σε ποιες περιπτώσεις είναι δυνατόν να παρακαμφθούν οι διατάξεις περί πενθημέρου και πότε είναι σύννομη η εξαήμερη απασχόληση
 • Η έννοια της βλαπτικής μεταβολής
 • Το πλαίσιο σύναψης επιχειρησιακών συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.4024/2011
 • Η επίλυση εργατικών διαφορών, η συμφιλιωτική διαδικασία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ )
 • Το έργο του ΣΕΠΕ & υποχρεώσεις των εργοδοτών έναντι αυτού. Το αντικείμενο των ελέγχων.
 • Το είδος και το εύρος των κυρώσεων στο πλαίσιο της κατασταλτικής δράσης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)
 • Ποια στοιχεία έχει υποχρέωση τήρησης ο εργοδότης στο χώρο εργασίας & επίδειξης ανά πάσα στιγμή στους Επιθεωρητές Εργασίας
 • Σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται η πρόσληψη εργαζόμενου με υπογραφή σύμβασης ορισμένου χρόνου μετά τις αλλαγές του Ν.3899/2010 & του Ν.3986/2011
 • Διευθυντικό δικαίωμα & χρόνος χορήγησης της άδειας
 • Το πλαίσιο κατάτμησης της άδειας
 • Απαιτούμενες ενέργειες επί χορήγησης άδειας άνευ αποδοχών
 • Το τεκμήριο της εξαρτημένης εργασίας
 • Τι ισχύει επί Δανεισμού εργαζόμενου
 • Μεταβίβαση επιχείρησης –Διαδοχή εργοδότη . Απαιτούμενες διαδικασίες
 • Παροχές σε είδος (χορήγηση αυτοκινήτου , κινητού κλπ σε στελέχη της εταιρείας) Το πλαίσιο διαχείρισης των παροχών αυτών από εργατικής πλευράς
 • Σύννομη διαχείριση υπερωριακής απασχόλησης εργαζόμενου μετά τις νέες ρυθμίσεις

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr