Σεμινάριο

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΦΠΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ 4172/27.7.2013

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΡΟΥΣΑΚΗ ΑΝΝΑ

τ. τμηματάρχης στη Διεύθυνση ΦΠΑ του Υπουργείου Οικονομικών

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 και ώρες 17:00-22:00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
170

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε μεσαία και ανώτερα στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων Επιχειρήσεων, σε Ελεύθερους Επαγγελματίες Λογιστές- Φοροτεχνικούς

Σκοπός σεμιναρίου:

Η ενημέρωση ως προς τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ μέχρι και το Ν. 4172/2013, σχετικά με τις υπηρεσίες γενικά, τον τόπο φορολογίας των υπηρεσιών & τις συναφείς υποχρεώσεις των υποκειμένων, το δικαίωμα έκπτωσης και τη συμπλήρωση των εντύπων ΦΠΑ.

Θέματα σεμιναρίου:

 • Επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων (Τροποποιήσεις Ν. 4110/2013)
 • Τόπος φορολογίας στη μίσθωση μεταφορικών μέσων (Τροποποιήσεις Ν. 4141/2013)
 • Θέματα υποχρέου στο φόρο (Τροποποιήσεις Ν. 4132/2013)
 • Θέματα υποβολής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (Τροποποιήσεις Ν. 4152/2013)
 • ΦΠΑ στην εστίαση (Τροποποιήσεις Ν. 4172/29.7.2013)
 • Παροχή υπηρεσιών γενικά
 • Τόπος φορολογίας των υπηρεσιών. Γενικοί κανόνες και εξαιρέσεις. Υπηρεσίες που φορολογούνται στη χώρα του λήπτη.
 • Υποχρεώσεις υποκειμένων σχετικά με πράξεις παροχής υπηρεσιών
 • Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγών 
 • Περιπτώσεις υποβολής και χρόνος υποβολής (είσπραξη/καταβολή προκαταβολών, κλπ)
 • Φορολογικός αντιπρόσωπος και συναφείς υποχρεώσεις
 • Δικαίωμα έκπτωσης γενικά – Περιορισμοί δικαιώματος έκπτωσης.
 • Επιμερισμός του δικαιώματος έκπτωσης (Pro-Rata) - Ποιες δαπάνες λαμβάνονται υπόψη στο κλάσμα – Επιδοτήσεις - Παραδείγματα
 • Επιστροφή ΦΠΑ από άλλα κράτη μέλη και Τρίτες χώρες – Διαδικασία και Χρόνος άσκησης του δικαιώματος επιστροφής
 • Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ, χρόνος και τρόπος υποβολής
 • Εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr