Σεμινάριο

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ & ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Εργατικά - Ασφαλιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΠΕΤΡΟΣ ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ

Οικονομολόγος, Εργασιακός Σύμβουλος

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 2-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 και ώρες 17:00 - 22:00 και 30 ώρες
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
480

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Γενικές Πληροφορίες:

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 2, 3 , 6, 7, 8 & 9/7/2015

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε  απόφοιτους οικονομικών σχολών άνεργους ή έχοντες μικρή  προϋπηρεσία στον τομέα δραστηριότητας του υπεύθυνου προσωπικού  καθώς  και σε νέους δικηγόρους που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε εργασιακά – μισθοδοτικά  θέματα

Σκοπός σεμιναρίου:

 • Να ενημερωθούν και να συστηματοποιήσουν τις γνώσεις τους  για το  σύνολο των εργατικών, ασφαλιστικών και μισθοδοτικών θεμάτων που διαχειρίζονται τα στελέχη της Διεύθυνσης Προσωπικού  και να κατανοήσουν το εύρος των δραστηριοτήτων του Υπεύθυνου Προσωπικού.
 • Να ενημερωθούν για τις τελευταίες αλλαγές του άρθρου 55, Ν.4310/8.12.2014 &  των    Υ.Α.29502/85/1.9.2014 &  49327/10702 (ΦΕΚ 3456 Β/23.12.2014)

 

Θέματα σεμιναρίου:

1.   ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΙΣΘΩΤΟΥ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 • Ενοποίηση Ε3 & Ε4 Συμπληρωματικού πρόσληψης
 •  Τι ισχύει επί Εκπρόθεσμης υποβολής  ενιαίου εντύπου Ε3 Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης
 • Διαδικασία πρόσληψης μισθωτού υπό καθεστώς μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης
 • Προϋπηρεσία – Οικογενειακή κατάσταση – Τίτλοι σπουδών – Ατομικός φάκελος μισθωτού
 • Ενημέρωση εργαζόμενου για τους όρους που διέπουν τη σχέση εργασίας, σύμφωνα με το Π.Δ.156/1994            
 • Ατομικές Συμβάσεις εργασίας  πλήρους και μερικής απασχόλησης
 • Ατομικές Συμβάσεις εργασίας  ορισμένου και αορίστου χρόνου

2.  ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Το καθεστώς των όρων αμοιβής και εργασίας των μισθωτών μετά την παρέλευση του χρόνου ισχύος των κλαδικών συμβάσεων για ήδη απασχολούμενους & νεοπροσλαμβανόμενους με το Ν.4046/14.2.2012
 • Τι ισχύει για τους εργαζόμενους σε, ξενοδοχεία , τράπεζες  με δεδομένο ότι υπεγράφησαν στους κλάδους αυτούς   νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας
 • Το πλαίσιο σύναψης επιχειρησιακών συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.4024/2011 και η δυνατότητα απόκλισης των μισθών έως το κατώφλι του νόμιμου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου
 • Η μη επέκταση των κλαδικών συμβάσεων και τα αποτελέσματα που επιφέρει στο οικοδόμημα των συλλογικών ρυθμίσεων
 • Σε ποιες περιπτώσεις δεν δεσμεύεται ο εργοδότης να εφαρμόσει  τους όρους μιας συλλογικής σύμβασης εργασίας
 • Τι ισχύει με τους μισθολογικούς καθώς και τους μη μισθολογικούς όρους  ΣΣΕ που έχει  παρέλθει ο χρόνος ισχύος της και έχει περιέλθει σε μετενέργεια
 • Μετενέργεια μη μισθολογικών όρων  με βάση την απόφαση  ΣτΕ 2307/2014
 • Πενθήμερη & εξαήμερη εβδομαδιαία εργασία
 • Σε ποιες περιπτώσεις οι όροι αμοιβής του νεοπροσλαμβανόμενου μισθωτού καθορίζονται βάσει του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου
 • Οι ρυθμίσεις  της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 2014
 • Τι ορίζει η απόφαση του ΣτΕ 2307/2014 όσον αφορά τη διαιτησία, τα δικαιώματα του εργοδότη όταν περιέρχεται  μια συλλογική σύμβαση σε μετενέργεια κλπ
 • Οι αλλαγές που επέρχονται με το άρθρο 4, του Ν.4303/2014 όσον αφορά τα διαδικαστικά ζητήματα μεσολάβησης και διαιτησίας συλλογικών διαφορών εργασίας στο πλαίσιο  της απόφασης  ΣτΕ 2307/2014

3.  ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

 • Διακοπή εργασιών λόγω ανωτέρας βίας  και θέματα μισθοδοσίας Αδυναμία του εργοδότη να απασχολήσει τους μισθωτούς του λόγω ανωτέρας βίας ή τυχαίου περιστατικού
 • Το πλαίσιο που διέπει τη θέση των μισθωτών σε διαθεσιμότητα με τις νέες ρυθμίσεις
 • Οι συνέπειες της αδικαιολόγητης απουσίας από την εργασία
 • Αδυναμία του εργοδότη να απασχολήσει τους μισθωτούς του λόγω ανωτέρας βίας ή τυχαίου
 • Δανεισμός εργαζομένου
 • Οι όροι αμοιβής για εκτός έδρας εργασία
 • Εκ περιτροπής απασχόληση –Υπολογισμός αποδοχών        
 • Νυχτερινή απασχόληση – Προσαυξήσεις αποδοχών
 • Η έννοια της βλαπτικής μεταβολής
 • Το τεκμήριο της εξαρτημένης εργασίας επί σχέσης εργασίας που εμφανίζεται υπό μορφή ανεξάρτητων υπηρεσιών

4.  ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

 • Η έννοια και οι διακρίσεις του μισθού           
 • Υπολογισμός του ημερομισθίου και του ωρομισθίου των μισθωτών           
 • Ανάλυση αποδοχών μισθωτού σε μικτές και καθαρές πληρωτέες  αποδοχές          
 • Τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων
 • Όροι και προϋποθέσεις για την καταγραφή προϋπηρεσίας
 • Προσδιορισμός των μηνιαίων αποδοχών μισθωτού – υπαλλήλου που απουσιάζει κατά μία ή περισσότερες ημέρες στο διάστημα ενός μηνός. Οι οικειοθελείς παροχές 
 • Υποχρέωση χορήγησης εκκαθαριστικού σημειώματος στους μισθωτούς
 • Ο έλεγχος επί των εκκαθαριστικών σημειωμάτων μισθοδοσίας μετά  τις αλλαγές που επέφερε ο Ν.4254/2014
 • Οι οικειοθελείς παροχές και η αποτύπωση τους στα  εκκαθαριστικά σημειώματα της μισθοδοσίας
 • Θέματα αμοιβών επί 5νθήμερης και 6ημερης απασχόλησης
 • Θέματα μισθοδοσίας επί πλήρους και μερικής απασχόλησης                                                              
 • Υπολογισμός των αποδοχών αδείας του επιδόματος αδείας της αποζημίωσης απολύσεως, των επιδομάτων εορτών,       κλπ, επί  πλήρους , μερικής διαλείπουσας κλπ απασχόληση
 • Ποιοι  εργοδότες που υποχρεούνται να χορηγούν το επίδομα γάμου μετά την υπογραφή της  Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του έτους 2014
 • Ο Υπολογισμός  της προϋπηρεσίας  μετά την αναστολή των μισθολογικών ωριμάνσεων
 • Περιπτώσεις όπου οι όροι αμοιβής του νεοπροσλαμβανόμενου καθορίζονται βάσει του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου
 • Σε ποιες περιπτώσεις είναι σύννομη η μονομερής μείωση των αποδοχών των εργαζομένων (ως διευθυντικό δικαίωμα)
 • Διαδικαστικό πλαίσιο μείωσης μισθού με κοινή συμφωνία εργοδοτών & εργαζομένων
 • Οι προσαυξήσεις  τριετιών των μακροχρόνια ανέργων βάσει των νέων ρυθμίσεων του N.4254/2014
 • Τι ισχύει με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και το πλαίσιο υποβολής του εντύπου Ε7 της ηλεκτρονικής υποβολής
 • Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών  με βάση τη σχετική διάταξη του N.4254/7.4.2014     Excel εφαρμογές

5.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 • Υποβολή Καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας
 • Ηλεκτρονική υποβολή Ε4 – Πίνακα Προσωπικού { Ετήσιου, αρχικού,  τροποποιητικού αποδοχών,  Συμπληρωματικού ωραρίου ,  Ε3 Ενιαίο έντυπο αναγγελίας πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης βάσει της Υ.Α .29502/85/1.9.2014)}
 • Ηλεκτρονική υποβολή  Ε8 (Αναγγελία υπερωριακής απασχόλησης)     
 • Ειδικό Βιβλίο αδειών (Ν.4254/7.4.2014)
 • Έντυπο Ε11  «Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας »
 • Ειδικό βιβλίο υπερωριών (άρθρο 55 , παρ.1 ,  Ν.4310/8.12.2014)
 • Οι υποχρεώσεις των εργοδοτών έναντι του ΙΚΑ

6.    ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Το ωράριο απασχόλησης των μισθωτών      
 • Υπερωρία – Υπερεργασία. Η αμοιβή της υπερεργασίας  και της υπερωρίας
 • Τα  ποσοστά προσαύξησης  των ωρών υπερεργασιακής και υπερωριακής απασχόλησης με το Ν. 3863/2010 
 • Τα ανώτατα όρια της υπερωριακής απασχόλησης   
 • Τι ισχύει με την υπερωριακή απασχόληση μετά τις αλλαγές που επέφερε ο Ν.4144/2013 και ο Ν.4225/2014
 • Ανισομερής κατανομή του ημερήσιου χρόνου εργασίας.
 • Εβδομάδα πέντε (5) εργασίμων ημερών
 • Σε ποιες περιπτώσεις  είναι δυνατόν να παρακαμφθούν οι διατάξεις  περί πενθημέρου και πότε είναι σύννομη η εξαήμερη απασχόληση
 • Το πλαίσιο που διέπει την απασχόληση μισθωτού  την έκτη ημέρα της εβδομάδος επί πενθημέρου και η προβλεπόμενη προσαύξηση της αμοιβής της ημέρας αυτής
 • Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας   
 • Διαλείμματα εργασίας
 • Τα χρονικά όρια εργασίας και η απεικόνισή τους στις καταστάσεις προσωπικού

7.   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Οι αρμοδιότητες του Υπεύθυνου προσωπικού σε περίπτωση απόλυσης μισθωτού            
 • Οι αρμοδιότητες Υπεύθυνου προσωπικού σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού    
 • Υπολογισμός αποζημίωσης απολύσεως       
 • Υποχρέωση εργοδότη επί καταγγελίας της σύμβασης εργασίας
 • Τα  όρια των ομαδικών απολύσεων
 • Οι αλλαγές στη καταγγελία της συμβάσεως εργασίας
 • Οι αλλαγές στο ύψος της αποζημίωσης απόλυσης, στο χρόνο προειδοποίησης κλπ  με τις ς ρυθμίσεις του  Ν.3863/2010 & του Ν.4093/2012
 • Ηλεκτρονική υποβολή Ε5 (Αναγγελία Οικειοθελούς αποχώρησης) , Ε6 (Καταγγελία Σύμβασης Αορίστου Χρόνου), Ε7 (Βεβαίωση – Δήλωση Εργοδότη για Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ή Έργου)
 • Excel εφαρμογές

8.     ΑΔΕΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

 • Η χορήγηση της ετήσιας άδειας σύμφωνα με το άρθρο 1, του Ν.3302/2004
 • Το καθεστώς χορήγησης τμηματικής άδειας στους μισθωτούς κατά το πρώτο και δεύτερο έτος εργασίας τους –Υπολογισμός αποδοχών αδείας
 • Η δυνατότητα κατάτμησης της άδειας και το πλαίσιο που διέπει τη χορήγηση αδειών στους μισθωτούς μετά τις  τελευταίες αλλαγές (Ν. 3846/2010 & Ν.4093/2012, Ν.4254/2014)
 • Χρόνος χορήγησης της άδειας          
 • Αποζημίωση άδειας – Επίδομα άδειας περιστασιακά απασχολουμένων ή απολυομένων   
 • Αποδοχές αδείας  εργαζομένων υπό καθεστώς περιοδικών ή ενδιάμεσων ημερών απασχόλησης (διαλείπουσα απασχόληση)
 • H σύννομη τήρηση του βιβλίου αδειών μετά τις αλλαγές που επέφερε  ο Ν.4254/2014
 • Χορήγηση ομαδικών αδειών –Αντιμετώπιση μισθοδοτικών θεμάτων
 • Υποχρέωση τήρησης ειδικού βιβλίου αδειών από τον Υπεύθυνο Προσωπικού                    
 • Συνέπειες από την άρνηση χορήγησης της κανονικής ετήσιας άδειας στο δικαιούχο μισθωτό
 • Αποδοχές άδειας και επίδομα άδειας μερικώς απασχολουμένων
 • Άδεια άνευ αποδοχών
 • Η ειδική άδεια μητρότητας του Ν. 3655/2008, η άδεια θηλασμού και η ετήσια κανονική άδεια
 • Ειδικές άδειες ( Γονική , θανάτου συγγενών, μητρότητας, αναπήρων, εκπαιδευτική, συνδικαλιστική, εξετάσεων κλπ)
 • Excel εφαρμογές

9. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε11

 • Ηλεκτρονική υποβολή  μέσω του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του εντύπου Ε11  «Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας »
 • Πως συμπληρώνονται τα στοιχεία ετήσιας κανονικής άδειας  του  εντύπου Ε11  στις περιπτώσεις  εργαζομένων που:
  • δεν έχουν λάβει το σύνολο των ημερών της ετησίας κανονικής αδείας που δικαιούνται
  • απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου
  • συνάπτουν  διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου
  •  η σχέση εργασίας τους μετατρέπεται από πλήρης σε εκ περιτροπής ή μερική  κατά τη διάρκεια του έτους
  • απασχολούνται ως εποχιακοί στα ξενοδοχεία

10.    ΑΝΥΠΑΙΤΙΟ ΚΩΛΥΜΑ – ΑΣΘΕΝΕΙΑ

 • Ανυπαίτιο Κώλυμα     
 • Ασθένεια μισθωτού    
 • Υποχρεώσεις εργοδότη και Ασφαλιστικού Οργανισμού (ΙΚΑ), σε περίπτωση ασθένειας μισθωτού
 • Χαρακτηρισμός ασθένειας ως βραχείας, επί τη βάσει των χρονικών ορίων διάρκειάς της  
 • Ασφάλιση μισθωτού κατά τη διάρκεια της ασθένειάς του     
 • Καταβολή αποδοχών επί  ανυπαιτίου κωλύματος των μισθωτού.
 • Θέματα μισθοδοσίας σε περίπτωση ασθενείας μισθωτού
 • Ασφάλιση εργαζόμενου απασχολούμενου υπό καθεστώς μερικής , διαλείπουσας και εκ περιτροπής απασχόλησης
 • Υπολογισμός ημερών ασφάλισης μισθωτού με απουσίες   
 • Excel εφαρμογές                      

11.    ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΟΡΤΩΝ (ΔΩΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ)

 • Πώς υπολογίζονται τα επιδόματα Πάσχα και Χριστουγέννων           
 • Υπολογισμός των επιδομάτων εορτών των ωρομισθίων      
 • Υπολογισμός των επιδομάτων εορτών των μισθωτών που απασχολούνται σε εποχιακές εργασίες
 • Υπολογισμός του επιπλέον ποσού που δικαιούνται οι μισθωτοί ως επιδόματα εορτών, λόγω τακτική υπερωριακής απασχόλησής τους     
 • Προσαύξηση υπολογιζόμενη επί των επιδομάτων εορτών, συνεπεία συμμετοχής σ’ αυτά του επιδόματος αδείας
 • Χρόνος καταβολής των επιδομάτων εορτών –  Maximum δικαιούμενα ποσά ως επιδόματα εορτών
 • Excel εφαρμογές

12.  ΑΡΓΙΕΣ

 • Υποχρεωτικές  και  προαιρετικές αργίες
 • Αμοιβή που δικαιούνται οι μισθωτοί κατά τις ημέρες των αργιών.    
 • Εορτές που δεν χαρακτηρίζονται ως αργίες  
 • Ευνοϊκές ρυθμίσεις Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. που καθιέρωσαν διάφορες ημέρες ως αργίες

13.  ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΕ ΣΕΠΕ & ΟΑΕΔ

 • To πλαίσιο ηλεκτρονικής υποβολής   των ατομικών συμβάσεων εργασίας μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης
 • Επανακαθορισμός  των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ σύμφωνα με την  Υ.Α. οικ. 49327/10702/2014
 •  Ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε8 (Γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης) 
 • Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ & ΟΑΕΔ
 • Ηλεκτρονική Υποβολή Πίνακα Προσωπικού (Eτήσιου , αρχικού , τροποποιητικού ωραρίου & αποδοχών , συμπληρωματικού ωραρίου & πρόσληψης ) με τις αλλαγές του άρθρου 55, , παρ.1 ,  Ν.4310/8.12.2014.  
 • Ποια στοιχεία έχει υποχρέωση τήρησης ο εργοδότης στο χώρο εργασίας & επίδειξης ανά πάσα στιγμή στους Επιθεωρητές Εργασίας

14. ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – IKA 

 • Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας – Ο ρόλος και οι αρμοδιότητές του
 • Η επικέντρωση του ελέγχου – Η ελεγκτική δράση του ΣΕΠΕ
 • Το Διευθυντικό Δικαίωμα του εργοδότη   & τα  σύννομα όρια άσκησής του
 • Ο έλεγχος επί των  εκκαθαριστικών σημειωμάτων μισθοδοσίας
 • H σύννομη  τήρηση του βιβλίου αδειών με βάση τις ρυθμίσεις του Ν.4254/7.4.2014
 • Πότε υποβάλλονται  συμπληρωματικές καταστάσεις προσωπικού
 • Η τήρηση του  ειδικού βιβλίου  τροποποίησης ωραρίου & υπερωριών
 • Τα όρια των αρμοδιοτήτων του ΣΕΠΕ και η επίλυση των εργατικών διαφορών
 • Κυρώσεις σε εργοδότες επί παραβάσεων
 • Πρόστιμα σε  επιχείρηση κατά Δέσμια Αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας
 • Κυρώσεις σε εργοδότες επί αδήλωτης εργασίας εκτός από το ΣΕΠΕ και από την ΕΥΠΕΑ  (άρθρο 20 Ν. 4255/2014)
 • Κυρώσεις ΙΚΑ & Ε.ΥΠ.Ε.Α. επί  μη τήρησης του Ε4  από τον υπόχρεο εργοδότη.
  [ΥΑ. Φ11321/11115/802/2.6.2014]
 • Επιβολή διοικητικών κυρώσεων βάσει της  Υ.Α. 2063/Δ1 632/2011 & του άρθρου 24, Ν.3996/2011)
 • Πρόσβαση των Επιθεωρητών Εργασίας στα απαραίτητα στοιχεία του ΟΑΕΔ και του ΙΚΑ   (Άρθρο 5, Υ.Α. 28153/126/28.8.2013)
 • Δικαίωμα ελέγχου εφαρμογής της εργατικής & ασφαλιστικής νομοθεσίας, εκτός από  το Σ.ΕΠ.Ε. και το  ΙΚΑ (Ε.ΥΠ.Ε.Α.) , και από την   Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε.)

15.ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 • Ωράριο εργασίας - Απασχόληση σε χρόνο πέραν του συμφωνηθέντος
 • Υπολογισμός αποδοχών μισθωτών απασχολουμένων με καθεστώς μερικής απασχόλησης
 • Καθεστώς Ασφάλισης μερικώς απασχολουμένων
 • Άδεια, επίδομα αδείας, επιδόματα εορτών, αποζημίωση απόλυσης μερικώς & εκ περιτροπής απασχολουμένων
 • Υπολογισμός ημερών αδείας, επιδόματος αδείας, επιδομάτων εορτών, αποζημίωσης απόλυσης κατά το έτος μετατροπής της πλήρους σε μερική & εκ περιτροπής απασχόληση
 • Υπάλληλοι με μερική απασχόληση & σταθερό ή μη σταθερό ημερομίσθιο -Υπολογισμός επιδομάτων, αποζημιώσεων κλπ

16. Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ

 • Η απασχόληση τις Κυριακές & αργίες με βάση τις ρυθμίσεις του Β.Δ. 748/66
 • Η απασχόληση των εργαζομένων σε εμπορικά καταστήματα σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των άρθρων 25 του N.4208/18.11.2013  &  108  του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265Α).

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr