Σεμινάριο

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΚΥΡΩΣΕΙΣ & ΠΡΟΣΤΙΜΑ, e-ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΦΑΣ & ΚΦΔ

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΛΙΑΖΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

Φοροτεχνικός, ειδικός σε θέματα ΚΦΑΣ – Τιμολόγησης

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 και ώρες 17:00-22:00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
170

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε στελέχη τμήματος Λογιστηρίου και σε όλους τους Λογιστές – Ελεύθερους Επαγγελματίες

Σκοπός σεμιναρίου:

Η αποσαφήνιση των θεμάτων της διακίνησης - τιμολόγησης σύμφωνα και με τον ΚΦΑΣ & ΚΦΔ

Θέματα σεμιναρίου:

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

 • Στοιχεία που αναγράφονται υποχρεωτικά και ποια προαιρετικά στο τιμολόγιο
 • Συσχέτιση του τιμολογίου με την διακίνηση αγαθών ή την ημερομηνία πραγματοποίησης της συναλλαγής.
 • Έκδοση τιμολογίου για την είσπραξη επιδοτήσεων, αποζημιώσεων και άλλων εσόδων,
 • Έκδοση Τιμολογίου από πρόσωπα της § 1 του άρθρου 3 του ΚΦΑΣ (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κλπ) καθώς και Αγρότες.
 • Τι εκδίδουν οι περιλαμβάνοντες ΥΑΣ (επιτηδευματίες) αγροτικά αγαθά από αγρότες;
 • Έκδοση τιμολογίου από αγοραστή αντί πωλητή
 • Έκδοση εκκαθάρισης αντί τιμολογίου.
 • Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών ή Εκκαθάριση περιπτώσεις που υποκαθίσταται το ΤΠΥ – Χρόνος έκδοσης ΤΠΥ
 • Πιστωτικό Τιμολόγιο (περιπτώσεις έκδοσης).
 • Χρόνος έκδοσης τιμολογίου πώλησης – Πιστωτικού τιμολογίου
 • Διαδικασία εξόφλησης τιμολογίων


ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ στο εσωτερικό της χώρας

 • Παράδοση αγαθών στην Ηπειρωτική Ελλάδα – Κρήτη – Νησιά Αργοσαρωνικού
 • Παράδοση αγαθών από τα νησιά του Αιγαίου
 • Παράδοση αγαθών στα νησιά του Αιγαίου
 • Τριγωνικές ή και τετραγωνικές σχέσεις
 • Εκπτώσεις πωλήσεων επί τιμολογίου
 • Εκπτώσεις πωλήσεων με πιστωτικό τιμολόγιο, περιπτώσεις και προϋποθέσεις
 • Παροχή υπηρεσιών στο εσωτερικό της χώρας
 • Κυρώσεις σε περίπτωση μη έκδοσης ή πλημμελούς έκδοσης φορολογικού στοιχείου (Διοικητικές: πρόστιμα, κλείσιμο επιχείρησης & Ποινικές), ξέπλυμα «βρώμικου» χρήματος κλπ.
 • Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ) - Πρόστιμα: περιπτώσεις επιβολής, ποσό, διαδικασία επιβολής, διακανονισμός προστίμου


ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ στις παραδόσεις στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 • Παροχή υπηρεσιών από έλληνα σε εγκατεστημένο σε Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: περιπτώσεις – προϋποθέσεις κλπ
 • Παροχή υπηρεσιών από εγκατεστημένο σε Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Έλληνα: περιπτώσεις – προϋποθέσεις κλπ
 • Τριγωνικές ή και τετραγωνικές σχέσεις


ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΦΠΑ
ΠΟΤΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΦΠΑ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΓΓΠΣ (elenxis) και e-ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

 • Υποχρέωση εξόφλησης τιμολογίων από το λήπτη με επιταγές ή μέσω επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού από 1.6.2010 και ιδιωτών από 1.4.2011 με επιταγές ή κάρτες ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
 • Διασφάλιση και Έλεγχος Συναλλαγών διαδικασίες που θα ισχύουν μετά την 1.1.2012 και την έκδοση εκτελεστικών αποφάσεων κατ΄ εξουσιοδότηση του νόμου 3842/2010 και την πλήρη λειτουργία του ELENXIS.
 • Ηλεκτρονικές συναλλαγές:

-Ηλεκτρονικές εμπορικές & τραπεζικές συναλλαγές
-Νομικό πλαίσιο (κοινοτικό – εθνικό) & νομικά ζητήματα για ηλεκτρονικές συναλλαγές
-Ηλεκτρονική τιμολόγηση όπως ήδη εφαρμόζεται στη χώρα μας από το 2004 με νόμο 3193/2003 (ΕΔΥΟΟ ΠΟΛ 1004/2004) Ν. 3522/2006 (ΕΔΥΟΟ ΠΟΛ 1024/2007), ΑΥΟΟ ΠΟΛ 1082/2003 και ΠΟΛ 1135/2005 για φορολογικούς μηχανισμούς κλπ.
-Τι ορίζει ο ΚΦΑΣ, Κώδικας ΦΠΑ (Ν. 2859/2000), Ο νόμος 3842/2010 κλπ)- ΟΔΗΓΊΑ 2006/112/ΕΕ (περιλαμβάνει ρυθμίσεις της οδηγίας 2001/115/ΕΕ – του κανονισμού ΕΕ 1298/2004/ΕΕ)

 • Διαδικασία Διαβίβασης ηλεκτρονικών στοιχείων με ηλεκτρονικά μέσα:

-ΠΟΛ 1049/2006,
-Έγγρ. ΥΟΟ 1036497/545/0015/4.9.2009.
-Επέκταση της ηλεκτρονικής διαβίβασης και ΔΑ και συνενωμένων με αυτά φορολογικά στοιχεία αξίας με την ΠΟΛ 1158/2011

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr