Σεμινάριο

ΚΦΑΣ - ΚΦΔ: ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΕ ΤΟ Ν. 4254/2014

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΑΡΓΥΡΟΣ ΗΛΙΑΣ

πρώην Γενικός Διευθυντής Υπ. Οικονομικών, πρώην Ειδικός Γραμματέας Σ.Δ.Ο.Ε.-Υπ.Ε.Ε.
 

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 και ώρες 17:00-22:00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
170

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε μεσαία και ανώτερα στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων Επιχειρήσεων, σε Ελεύθερους Επαγγελματίες Λογιστές- Φοροτεχνικούς

Σκοπός σεμιναρίου:

Η ανάλυση των μεταβολών από 1.1.2014 στον ΚΦΑΣ [Ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 229/19.11.2012) ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε -ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε1], του νέου ΚΦΔ [Ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α’170/26.7.2013)] ύστερα από το Ν. 4223 /2013 (ΦΕΚ Α’ 287 / 31 .12.2013) και των τελευταίων μεταβολών με το Ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α΄85/ 7.4.2014)

Θέματα σεμιναρίου:

Ι.ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΚΦΑΣ) Ν.4093/2012

Α.ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΚΦΑΣ ΑΠΟ 1.1.2014
1.Κατάργηση: Πρόσθετων Βιβλίων ,Θεώρησης Στοιχείων, Δικαιωμάτων Προϊστ. Δ.Ο.Υ.
2.Εξαιρέσεις έκδοσης Α.Λ.Σ. από Φ.Τ.Μ.
3.Έκδοση Α.Λ.Σ .από Φορολογικούς Μηχανισμούς, μέσω Ε. Α. Φ. Δ .Σ.Σ.- Εξαιρέσεις.

Β.ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΚΦΑΣ ΑΠΟ 1.1.2014 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ Ν.4223/2013
1.Έκδοση τιμολογίων ύστερα από την κατάργηση των Δελτίων Αποστολής (Δ.Α.).
2.Έκδοση στοιχείων ύστερα από την κατάργηση Δ.Α.,Φορτωτικών, Αποδείξεων Αυτοπαράδοσης, Αποδείξεων Δαπανών.
3.Αγρότες. Υποχρεώσεις - Ειδικό Καθεστώς.
4.Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών - Προμηθευτών.
5.Νέες Αποφάσεις - Εγκύκλιες Διαταγές ΚΦΑΣ
6.Μεταβολές στον ΚΦΑΣ με το Ν.4254/2014

ΙΙ.ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΚΦΔ) Ν.4174/2013

1.ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
-ΤΟΚΟΙ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ

  • Πρόστιμα διαδικαστικών παραβάσεων
  • Φοροδιαφυγή-πρόστιμα φοροδιαφυγής
  • Πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή φακέλου τεκμηρίωσης, ενδοομιλικών συναλλαγών
  • Πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής φόρου
  • Πρόστιμα ανακριβούς ή μη υποβολής δήλωσης
  • Πρόστιμα μη καταβολής παρακρατούμενων φόρων

2.ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΒΣ- ΚΦΑΣ, ΦΠΑ
3.ΕΥΝΟΪΚΟΤΕΡΟ (ΕΠΙΕΙΚΕΣΤΕΡΟ) ΚΑΘΕΣΤΩΣ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
4.ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ
-Από 26.7.2013.
-Από 1.1.2014.
5.ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ
6.ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ή ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Δέσμευση καταθέσεων 50%,κ.λπ.)
7.ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΚΦΔ ΜΕ ΤΟ Ν.4254/2014

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr