Σεμινάριο

ΚΦΑΣ-ΚΦΔ: ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1.1.2014 (Ν.4223/2013)

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΛΙΑΖΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

Φοροτεχνικός, ειδικός σε θέματα ΚΦΑΣ – Τιμολόγησης

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 και ώρες 17:00-22:00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
170

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε στελέχη τμήματος Λογιστηρίου και σε όλους τους Λογιστές – Ελεύθερους Επαγγελματίες

Σκοπός σεμιναρίου:

Η ενημέρωση για το πώς θα γίνεται η διακίνηση μετά από την κατάργηση του Δελτίου Αποστολής, για το τι ισχύει από 1.1.2014 με τον ΚΦΑΣ για τα τ. «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ» και τα τ. «ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΒΙΒΛΙΑ» καθώς και για τις κυρώσεις (πρόστιμα) για παραβάσεις του ΚΦΑΣ (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας).

Θέματα σεμιναρίου:

1.Γενικές διατάξεις:
1.1.Υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων
1.2.Έννοια Υπόχρεου Απεικόνισης Συναλλαγών κατά ΚΦΑΣ – ποιός δεν θεωρείται υπόχρεος Απεικόνισης κατά ΚΦΑΣ

2.ΤΙ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ (ΚΦΑΣ – ΚΦΔ);
2.1.ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
2.2.Ένταξη επιτηδευματιών σε κατηγορία τήρησης βιβλίων.
2.3.Βιβλία επιτηδευματιών
2.3.1.Απλογραφικά βιβλία
2.3.2.Διπλογραφικά βιβλία
2.3.2.1.Ποια βιβλία τηρούνται κατά τη διάρκεια της χρήσης
2.3.2.2.Ποια βιβλία τηρούνται κατά το κλείσιμο
2.3.2.3.Περιεχόμενο ηλεκτρονικού φακέλου ελέγχου
2.3.2.4.Λογαριασμός 94 (Βιβλίο Αποθήκης)
2.3.2.5.Απογραφή περιουσιακών στοιχείων - Αποτίμηση
2.4.Χρόνος τήρησης βιβλίων
2.5.Ποίοι απαλλάσσονται – τι ισχύει με τους αγρότες και τους μικρομετόχους;

3.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ Ο ΚΦΑΣ - ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΧΡΕΩΝ (ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ);
3.1.Συναλλαγές μεταξύ Υπόχρεων – Υπόχρεου με Δημόσιο – Υπόχρεου με Αγρότες – Υπόχρεου με Ιδιώτες.
3.2.ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ σε συνδυασμό με ΟΔΗΓΙΑ ΦΠΑ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 2006/112/ΕΚ)
3.2.1.Τιμολόγιο πότε εκδίδεται
3.2.2.Στοιχεία που αναγράφονται υποχρεωτικά στο τιμολόγιο
3.2.3.Συσχέτιση του τιμολογίου με την πώληση αγαθών.
3.2.4.Έκδοση συγκεντρωτικού τιμολογίου επί επαναλαμβανόμενων χονδρικών πωλήσεων αγαθών ή παροχής υπηρεσιών.
3.2.5.Έκδοση τιμολογίου για την είσπραξη επιδοτήσεων, αποζημιώσεων και άλλων εσόδων κλπ.
3.2.6.Έκδοση Τιμολογίου από πρόσωπα της § 1 άρθρου 3 του ΚΦΑΣ (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κλπ) και Αγρότες.
3.2.7.Άρνηση έκδοσης τιμολογίου από πωλητή ή διαφορετική αξία -Ενέργειες του λήπτη.
3.2.8.Περιπτώσεις συναλλαγών που δεν εκδίδονται τιμολόγια
3.2.9.Ειδικές περιπτώσεις έκδοσης τιμολογίων
3.3.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
3.3.1.Χρόνος έκδοσης τιμολογίου – Πιστωτικού Τιμολογίου.
3.3.2.Περιπτώσεις συναλλαγών που εκδίδεται Πιστωτικό τιμολόγιο
3.3.3.Περιπτώσεις συναλλαγών που δεν εκδίδεται Πιστωτικό τιμολόγιο.
3.4.ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΕΣ (ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ);
3.4.1.Πότε εκδίδεται Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών;
3.4.2.Επιστροφή Λιανικώς πωληθέντων
3.4.3.Έκδοση με χρήση Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών (φτμ) – Η/Υ και Φορολογικοί Μηχανισμοί (Ειδική Ασφαλή Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων - ΕΑΦΔΣΣ Νόμος 1809/88, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
3.4.4.ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1.1.2014 με τον ΚΦΑΣ για τα τ. «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ» και τ. «ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΒΙΒΛΙΑ» ;

4.Αποδείξεις αυτοπαράδοσης αγαθών ή αυτοπαροχής υπηρεσιών

5.ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
5.1.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ (ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ)
5.2.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΓΓΠΣ: ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ)
5.3.Τόπος – Τρόπος και Χρόνος διαφύλαξης Τιμολογίων.

6.Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα.

7.ΚΥΡΩΣΕΙΣ (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας)
7.1.Διατάξεις του ΚΦΑΣ των οποίων η παραβίαση επισύρει κυρώσεις του ΚΦΔ
7.2.Πρόστιμα ΚΒΣ-ΚΦΑΣ, ΦΠΑ
7.3.Ευνοϊκότερο (επιεικέστερο) καθεστώς- παραδείγματα
7.4.Διατάξεις που ισχύουν
Από 26/7/2013
Από 1/1/2014

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr