Σεμινάριο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ - PRO-RATA - ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΓΙΩΝ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΦΠΑ (Ν.4174/2013)

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΡΟΥΣΑΚΗ ΑΝΝΑ

τ. τμηματάρχης στη Διεύθυνση ΦΠΑ του Υπουργείου Οικονομικών

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 και ώρες 17:00-22:00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
170

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε μεσαία και ανώτερα στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων Επιχειρήσεων, σε Ελεύθερους Επαγγελματίες Λογιστές- Φοροτεχνικούς

Σκοπός σεμιναρίου:

Η ενημέρωση ως προς τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ σχετικά με το δικαίωμα έκπτωσης, τον διακανονισμό παγίων, τη συμπλήρωση των δηλώσεων ΦΠΑ και τις κυρώσεις ΦΠΑ με βάση τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (N.4174/2013)

Θέματα σεμιναρίου:

 • Δικαίωμα έκπτωσης και περιπτώσεις εξαίρεσης από το δικαίωμα έκπτωσης
 • Εκπτώσεις λόγω τζίρου
 • Επιμερισμός δικαιώματος έκπτωσης – Pro-Rata – Παραδείγματα – πρακτικές εφαρμογές
 • Διακανονισμός ΦΠΑ αγοράς επενδυτικών αγαθών, συμπεριλαμβανομένων και των ακινήτων-παγίων της επιχείρησης – Παραδείγματα – πρακτικές εφαρμογές
 • Αναστολή καταβολής ΦΠΑ στην αγορά επενδυτικών αγαθών (ΑΥΟ:ΠΟΛ. 2869/1987)
 • Επιστροφή ΦΠΑ από Δ Ο Υ
 • Επιστροφή ΦΠΑ από άλλα κράτη μέλη και Τρίτες χώρες – Διαδικασία και χρόνος άσκησης του δικαιώματος επιστροφής
 • Παραγραφή έκπτωσης/επιστροφής ΦΠΑ
 • Κυρώσεις ως προς το ΦΠΑ κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (Ν.4174/2013, όπως ισχύει)
 • Συμπλήρωση Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ
 • Συμπλήρωση Εκκαθαριστικής Δήλωσης ΦΠΑ
 • Λοιπά θέματα

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr