Σεμινάριο

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΦΠΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ Ν.4281/2014 - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ - ΤΟΠΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ - PRO-RATA - ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΓΙΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΡΟΥΣΑΚΗ ΑΝΝΑ

τ. τμηματάρχης στη Διεύθυνση ΦΠΑ του Υπουργείου Οικονομικών

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 και ώρες 16:00-22:00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
200

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε μεσαία και ανώτερα στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων Επιχειρήσεων, σε Ελεύθερους Επαγγελματίες Λογιστές- Φοροτεχνικούς

Σκοπός σεμιναρίου:

Η ενημέρωση  τόσο ως προς τις τελευταίες τροποποιήσεις που έγιναν στον Κώδικα ΦΠΑ μέχρι και το N. 4281/2014 (καθεστώς απόδοσης ΦΠΑ με την είσπραξη  της αντιπαροχής, ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων, κατάργηση υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης, κλπ), καθώς και άλλα θέματα που απασχολούν γενικά τις επιχειρήσεις και με ιδιαίτερη έμφαση στις κοινοτικές συναλλαγές τους. 

Θέματα σεμιναρίου:

 • Διακανονισμός εκπιπτόμενου ΦΠΑ - Διακανονισμός παγίων - Συναφείς υποχρεώσεις των υποκειμένων (Ανάλυση διατάξεων άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ , ύστερα από τις πρόσφατες τροποποιήσεις)
 • Δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών γενικά
 • Εκπτώσεις λόγω τζίρου
 • Επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ - Τροποποίηση διατάξεων ΦΠΑ άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ
 • Επιστροφή ΦΠΑ από άλλα κράτη μέλη και Τρίτες χώρες – Διαδικασία και χρόνος άσκησης του δικαιώματος επιστροφής
 • Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ
 • Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής (νέο καθεστώς-ποιες επιχειρήσεις αφορά-προϋποθέσεις εφαρμογής, κλπ))
 • Ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων  (Δικαιώματα και υποχρεώσεις υποκειμένων - Μετατάξεις από και στο κανονικό καθεστώς )
 • Αντιμετώπιση θεμάτων ΦΠΑ για τα ποσά επιστροφής του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw back) και του κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ (rebate), από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας (ΠΟΛ 1191/2014)
 • Παροχή υπηρεσιών γενικά (Επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων, κλπ)
 • Τόπος φορολογίας των υπηρεσιών. Γενικοί κανόνες και εξαιρέσεις. Πράξεις λήπτη. Υποχρεώσεις υποκειμένων σχετικά με πράξεις παροχής υπηρεσιών -Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγών - Περιπτώσεις υποβολής και χρόνος υποβολής (είσπραξη/καταβολή προκαταβολών σε κοινοτικές συναλλαγές, κλπ)
 • Δηλώσεις ΦΠΑ
 • Λοιπές επίκαιρες ρυθμίσεις στη νομοθεσία του ΦΠΑ

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr