Σεμινάριο

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

Σύμβουλος επιχειρήσεων

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 και ώρες 17.00-21.30
Τόπος Διεξαγωγής:  ΑΘΗΝΑ

Κόστος
Συμμετοχής
180

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε όλους τους διευθυντές και προϊσταμένους που αξιολογούν ή θα αξιολογήσουν την ομάδα τους.

Σκοπός σεμιναρίου:

Η βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων η οποία θα είναι το αποτέλεσμα της αξιολόγησης.

Θέματα σεμιναρίου:

 • Η Αιτιολόγηση της ύπαρξης ενός προγράμματος Αξιολόγησης, ο σκοπός και οι στόχοι ενός αποτελεσματικού συστήματος Αξιολόγησης εργαζομένων
 • Τα Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα της Αξιολόγησης , μέθοδοι Αξιολόγησης Εργαζομένων, οι διαβαθμίσεις της κλίμακας Αξιολόγησης
 • Η μέθοδος «Σημαντικά Περιστατικά». Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα, οδηγίες για την συμπλήρωση του ειδικού εντύπου
 • Πως το ΜΒΟ συνδυάζεται με την Αξιολόγηση των Εργαζομένων;
 • Παράγοντες που πρέπει να λάβουμε υπόψη όταν επεξεργαζόμαστε το Έντυπο Αξιολόγησης, παράδειγμα Συμπλήρωσης του Εντύπου Αξιολόγησης
 • Ποιος θα πρέπει να κάνει την Αξιολόγηση των Εργαζομένων; Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου αξιολόγησης, τι περιμένουν οι εργαζόμενοι από το Σύστημα Αξιολόγησης
 • Τα βασικά Βήματα για αποτελεσματική Αξιολόγηση, τα επίπεδα απόδοσης και οι στόχοι που χρησιμοποιούνται στην Αξιολόγηση
 • Η προετοιμασία του Διευθυντού για την συνέντευξη της Αξιολόγησης, η Συμπλήρωση της Αναφοράς από τον Διευθυντή
 • Οι σωστές κινήσεις για τη βελτίωση του επιπέδου της συνέντευξης, ο Σχεδιασμός της Αποτελεσματικής Απόδοσης, ο καλύτερος τρόπος για να κάνουμε κριτική στον εργαζόμενο
 • Η Ανάδραση και η Πληροφόρηση του Εργαζόμενου
 • Αξιολόγηση και Αμοιβές. Πρέπει να γίνονται ταυτόχρονα; Η Συμπλήρωση των Εντύπων
 • Αξιολόγηση και προαγωγές των εργαζομένων
 • Προγραμματισμός και αποδοχή του νέου συστήματος Αξιολόγησης
 • Έντυπο Προσόντων και Ανάπτυξης του Εργαζόμενου
 • Η διατήρηση του Προγράμματος Αξιολόγησης, η αναθεώρηση των συστημάτων Αξιολόγησης
 • Η τήρηση των Αρχείων Αξιολόγησης
 • Η εκπαίδευση των προϊσταμένων και των διευθυντών στον τομέα της Αξιολόγησης ,ερωτηματολόγιο για τους Διευθυντές

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198158 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr