Σεμινάριο

ΚΦΑΣ - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΛΙΑΖΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

Φοροτεχνικός, ειδικός σε θέματα ΚΦΑΣ – Τιμολόγησης

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 και ώρες 17:00-22:00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
170

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε στελέχη τμήματος Λογιστηρίου και σε όλους τους Λογιστές, – Ελεύθερους Επαγγελματίες

Σκοπός σεμιναρίου:

Η αποσαφήνιση των θεμάτων της διακίνησης - τιμολόγησης

Θέματα σεμιναρίου:

1.Γενικές διατάξεις:
1.1.Υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων.
1.2.Έννοια Υπόχρεου Απεικόνισης Συναλλαγών κατά ΚΦΑΣ – ποιός δεν θεωρείται υπόχρεος Απεικόνισης κατά ΚΦΑΣ
2.ΤΙ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ (ΚΦΑΣ – ΚΦΔ);
2.1.Χρόνος τήρησης βιβλίων
2.2.Ποίοι απαλλάσσονται – τι ισχύει με τους αγρότες και τους μικρομετόχους;
3.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ Ο ΚΦΑΣ - ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΧΡΕΩΝ (ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ);
3.1.Συναλλαγές μεταξύ Υπόχρεων – Υπόχρεου με Δημόσιο – Υπόχρεου με Αγρότες – Υπόχρεου με Ιδιώτες.
3.2.ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ σε συνδυασμό με ΟΔΗΓΙΑ ΦΠΑ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 2006/112/ΕΚ)
3.2.1.Τιμολόγιο πότε εκδίδεται
3.2.2.Στοιχεία που αναγράφονται υποχρεωτικά στο τιμολόγιο
3.2.3.Συσχέτιση του τιμολογίου με την πώληση αγαθών.
3.2.4.Έκδοση συγκεντρωτικού τιμολογίου επί επαναλαμβανόμενων χονδρικών πωλήσεων αγαθών ή παροχής υπηρεσιών.
3.2.5.Έκδοση τιμολογίου για την είσπραξη επιδοτήσεων, αποζημιώσεων και άλλων εσόδων κλπ.
3.2.6.Έκδοση Τιμολογίου από πρόσωπα της § 1 άρθρου 3 του ΚΦΑΣ (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κλπ) και Αγρότες.
3.2.7.Άρνηση έκδοσης τιμολογίου από πωλητή ή διαφορετική αξία -Ενέργειες του λήπτη.
3.2.8.Περιπτώσεις συναλλαγών που δεν εκδίδονται τιμολόγια
3.2.9.Ειδικές περιπτώσεις έκδοσης τιμολογίων
3.3.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ.
3.4.ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΕΣ (ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ);
3.4.1.Έκδοση με χρήση Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών (φτμ) – Η/Υ και Φορολογικοί Μηχανισμοί (Ειδική Ασφαλή Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων - ΕΑΦΔΣΣ Νόμος 1809/88, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
3.4.2.ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1.1.2014 με τον ΚΦΑΣ για τα τ. «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ» και τ. «ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΒΙΒΛΙΑ» ;
4.Αποδείξεις αυτοπαράδοσης αγαθών ή αυτοπαροχής υπηρεσιών
5.ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
5.1.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ (ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ)
5.2.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΓΓΠΣ: ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ)
6.Τριμηνιαίες Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών (πλήρης ανάλυση περιεχομένου κλπ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΓΔΕ
7.ΚΥΡΩΣΕΙΣ (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας)
7.1.Διατάξεις του ΚΦΑΣ των οποίων η παραβίαση επισύρει κυρώσεις του ΚΦΔ
7.2.Πρόστιμα ΚΒΣ-ΚΦΑΣ, ΦΠΑ

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr