Σεμινάριο

ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ - ΚΡΙΣΗ & ΕΥΚΑΙΡΑ

Χρηματοοικονομικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Διευθύνων Σύμβουλος της επιχείρησης «Business Support Services», αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Συμβούλων Επιχειρήσεων, πιστοποιημένος  διαμεσολαβητής τραπεζικών χρηματοδοτήσεων

αναλυτικό βιογραφικό

ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Πιστοποιημένος Επιθεωρητή Συστημάτων Ποιότητας 

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 και ώρες 17.00 - 22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
150

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε επιχειρηματίες και  στελέχη οικονομικής διεύθυνσης

Σκοπός σεμιναρίου:

Η κρίση με τη δυσχέρεια που διαμόρφωσε στο τομέα της ρευστότητας, μεγιστοποίησε τη σημασία της, αναδεικνύοντας τον τομέα ως το σημαντικότερο πλεονέκτημα βιωσιμότητας. Η  διάρκεια των οικονομικών δυσχερειών, διαμόρφωσε χρηματοδοτήσεις ύψους άνω των 73 δις οι οποίες χαρακτηρίζονται επισήμως πλέον ως «κόκκινα δάνεια». Το μέγεθος αυτό και η σημασία του για την ελληνική οικονομία αλλά και τα πιστωτικά ιδρύματα έχει διαμορφώσει μια νέα αναγκαιότητα και κινητοποίηση στη διαδικασία της ρύθμισης – τακτοποίησης αυτών των οφειλών. Ήδη υπάρχει επίσημος κώδικας δεοντολογίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά και σχετική κινητοποίηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τα πιστωτικά ιδρύματα. 

Θέματα σεμιναρίου:

Αναλυτικότερα, θα παρουσιαστούν:

  • Λόγοι που οδηγηθήκαμε στα κόκκινα δάνεια.
  • Θεραπευτικές μέθοδοι και πρόληψη.
  • Ορισμός κόκκινων δανείων- κώδικας δεοντολογίας.
  • Προσέγγιση της ιδανικής μορφής ρύθμισης (ανά περίπτωση)
  • Πως καταλήγουμε στην πλέον συμφέρουσα λύση για την επιχείρηση; Πως την αξιολογούμε;
  • Πως διαμορφώνουμε και παρουσιάζουμε ένα τέτοιο αίτημα στα πιστωτικά ιδρύματα;
  • Παραδείγματα
     

Οφέλη σεμιναρίου
Οι συμμετέχοντες δε θα μάθουν μόνο μια στείρα θεωρητική προσέγγιση οικονομικής ανάλυσης, αλλά για πρώτη φορά θα παρουσιαστούν πρακτικές αναδιάρθρωσης και εξέλιξης βιωσιμότητας με πραγματικά παραδείγματα.
 

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr