Σεμινάριο

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΦΠΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ Ν.4321/2015. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ.ΤΟΠΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ. PRO-RATA.ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΓΙΩΝ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ & ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΡΟΥΣΑΚΗ ΑΝΝΑ

τ. τμηματάρχης στη Διεύθυνση ΦΠΑ του Υπουργείου Οικονομικών

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 28 ΜΑΙΟΥ 2015 και ώρες 17.00 - 22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
170

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε μεσαία και ανώτερα στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων  & Λογιστηρίων  Επιχειρήσεων, σε Ελεύθερους Επαγγελματίες Λογιστές- Φοροτεχνικούς  

Σκοπός σεμιναρίου:

Η ενημέρωση τόσο ως προς τις τελευταίες τροποποιήσεις που έγιναν στον Κώδικα ΦΠΑ μέχρι και το N. 4321/2015 (καθεστώς απόδοσης ΦΠΑ με την είσπραξη  της αντιπαροχής, ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων, κατάργηση υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης, κλπ), καθώς και άλλα θέματα που απασχολούν γενικά τις επιχειρήσεις και με ιδιαίτερη έμφαση στις κοινοτικές συναλλαγές τους.

Θέματα σεμιναρίου:

 • Ανάλυση κωδικών Νέου εντύπου Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ
 • Δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών γενικά
 • Εκπτώσεις λόγω τζίρου
 • Ανάλυση διατάξεων άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ , ύστερα από τις πρόσφατες τροποποιήσεις, σχετικά με τον διακανονισμό του  εκπιπτόμενου ΦΠΑ και του ΦΠΑ των παγίων - Συναφείς υποχρεώσεις των υποκειμένων
 • Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ -συναφείς υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για τους διακανονισμούς
 • Επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ - Τροποποίηση διατάξεων ΦΠΑ άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ - Παραγραφή πιστωτικού υπολοίπου
 • Επιστροφή ΦΠΑ από άλλα κράτη μέλη και Τρίτες χώρες – Διαδικασία και χρόνος άσκησης του δικαιώματος επιστροφής
 • Ειδικό καθεστώς άρθρου 39 - Καθεστώς μικρών επιχειρήσεων(Δικαιώματα και υποχρεώσεις υποκειμένων - Μετατάξεις από και στο κανονικό καθεστώς )
 • Ειδικό καθεστώς άρθρου 39α - Καθεστώς πράξεων λήπτη
 • Ειδικό καθεστώς άρθρου 39β - Καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής (ποιες επιχειρήσεις αφορά-προϋποθέσεις εφαρμογής, κλπ))
 • Παροχή υπηρεσιών γενικά (Επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων, κλπ)
 • Τόπος φορολογίας των υπηρεσιών. Γενικοί κανόνες και εξαιρέσεις. Πράξεις λήπτη. Υποχρεώσεις υποκειμένων σχετικά με πράξεις παροχής υπηρεσιών -Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγών-Περιπτώσεις υποβολής και χρόνος υποβολής (είσπραξη/ καταβολή προκαταβολών σε κοινοτικές συναλλαγές, κλπ)
 • Λοιπές επίκαιρες ρυθμίσεις στη νομοθεσία του ΦΠΑ


 

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr