Σεμινάριο

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ: ΣΥΛΛΟΓΗ - ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ / ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Logistics

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ

Business Strategy & Supply Chain Consultant

 

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 22 ΜΑΙΟΥ 2015 και ώρες 17.00 - 22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
150

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε Διευθυντές Logistics και προμηθειών / αγορών, σε υπευθύνους αποθήκης, υπευθύνους παραγγελιών & εξαγωγών, προσωπικό αποθήκης και γενικά σε στελέχη εφοδιαστικής αλυσίδας.

Σκοπός σεμιναρίου:

Η κατανόηση πρακτικών μεθόδων και χρήση εναλλακτικών τρόπων οργάνωσης και απλούστευσης των διαδικασιών συλλογής και ταχύτερης διεκπεραίωσης παραγγελιών.

Θέματα σεμιναρίου:

  • Οργάνωση παραγγελιοληψίας
  • Κανόνες οργάνωσης & προγραμματισμός συλλογής – διεκπεραίωσης παραγγελιών
  • Προγραμματισμός ανθρωπίνου δυναμικού αποθήκης για picking
  • Κοστολόγηση και μείωση κόστους picking, KPIs για τη συλλογή
  • Έλεγχος συλλεχθέντων ειδών – πως εντοπίζω τα λάθη της συλλογής
  • Κανόνες φόρτωσης – εντοπισμός λαθών πριν τη φόρτωση
  • Χωροταξία αποθεμάτων για ταχύτερη συλλογή – διεκπεραίωση παραγγελιών
  • Συλλογή με χρήση τεχνολογίας
  • Συντονισμός λειτουργίας της αποθήκης με βάσει τον ταχύτερο συλλογέα
  • Βέλτιστες και ορθές πρακτικές συλλογής / διεκπεραίωσης παραγγελιών

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr