Σεμινάριο

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ

Λογιστής – Φοροτεχνικός Α’ τάξης, Εσωτερικός Ελεγκτής

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 και ώρες 17.00 - 22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
170

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε Οικονομικούς διευθυντές ,  Προϊσταμένους  Λογιστηρίων , Λογιστές , Βοηθούς Λογιστών  και κάθε ενδιαφερόμενο σχετικά με την φορολογική αντιμετώπιση των ναυτιλιακών επιχειρήσεων

Σκοπός σεμιναρίου:

Η αναφορά στο ισχύον καθεστώς των Ναυτιλιακών  Επιχειρήσεων

Θέματα σεμιναρίου:

Ανάλυση σχέσεων Διαχειρίστριας Εταιρείας με Πλοιοκτήτριες Εταιρείες
Πρακτικά θέματα τήρησης βιβλίων εσόδων – εξόδων γραφείων εγκαταστημένων στην Ελλάδα σύμφωνα με τον Αναγκαστικό Νόμο 89/67.
Φορολόγηση πλοίων υπό ελληνική σημαία. Ερμηνεία Ν. 27/75 υποβολή δηλώσεων – Εισφορά υπέρ Ν.Α.Τ.  Ν. 29/75.
Φορολόγηση Τουριστικών πλοίων – Ερμηνεία Ν. 438/76 – Θέματα Φ.Π.Α. (Παραδείγματα – Εφαρμογές).
Φορολόγηση πλοίων αναψυχής – Ερμηνεία Ν. 2743/03 – Ναυτικές εταιρείες πλοίων αναψυχής - Ν.Ε.Π.Α. Ν. 3183/03.
Εταιρείες επενδύσεων στη ποντοπόρο ναυτιλία – Ερμηνεία Ν. 2843/2000 (Παραδείγματα – Εφαρμογές).
Ναυτικές Εταιρείες – Ερμηνεία Ν. 959/79.
Συμβάσεις περί αποφυγής Διπλής Φορολογίας Ελλάδος - Ολλανδίας, Ελλάδος -Νορβηγίας, Ελλάδος – Ελβετίας, Ελλάδος – Πολωνίας, Ελλάδος – Δανίας, Ελλάδος – Βουλγαρίας, και Ελλάδος – Ρουμανίας.
Πρακτικά θέματα που αφορούν στην υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α., Φόρου Εισοδήματος, Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, αμοιβών τρίτων, συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων, Ε.Φ.Α., και Φ.Α.Π..
Φορολογία Ναυτικών – αξιωματικών, κατώτερο πλήρωμα. 

Διαδικασίες – Έλεγχοι επιστροφής Φ.Π.Α.. Χρόνος παραγραφής – Φ.Π.Α. Έντυπο Φ2 – Πρακτικά παραδείγματα.
Όλες οι αλλαγές στη φορολογία πλοίων υπό ξένη σημαία σύμφωνα με τον τελευταίο Φορολογικό Νόμο.
Ναυτιλιακές Εταιρείες και η Συμπλήρωση του Εντύπου Ν με παραδείγματα και εφαρμογές
 

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr