Σεμινάριο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ Ν.4336/2015 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΡΟΥΣΑΚΗ ΑΝΝΑ

τ. τμηματάρχης στη Διεύθυνση ΦΠΑ του Υπουργείου Οικονομικών

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 και ώρες 17.00 - 22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
150

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε μεσαία και ανώτερα στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων  & Λογιστηρίων  Επιχειρήσεων, σε Ελεύθερους Επαγγελματίες Λογιστές- Φοροτεχνικούς

Σκοπός σεμιναρίου:

Η ανάλυση των διατάξεων του Kώδικα ΦΠΑ, όπως ισχύουν ύστερα από τις πρόσφατες τροποποιήσεις μέχρι και το Ν.4336/2015, η αναλυτική παρουσίαση του νέου εντύπου της Περιοδικής  Δήλωσης ΦΠΑ, έκδοσης 2015, η ενημέρωση για τη νέα διαδικασία έκδοσης απαλλακτικού λόγω εξαγωγών και ενδοκοινοτικών παραδόσεων, για το δικαίωμα έκπτωσης, PRO-RATA, για διακανονισμό παγίων, για την τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 14 σχετικά με τον τόπο φορολογίας των υπηρεσιών, για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες κλπ και τις συναφείς υποχρεώσεις.

Θέματα σεμιναρίου:

 • Τροποποιήσεις που έγιναν στις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ  μέχρι και το ν. 4336/2015 :
 1. Συντελεστές ΦΠΑ, όπως  ισχύουν σήμερα (υπηρεσίες εστίασης, κλπ)
 2. Εκπαίδευση - κατάργηση απαλλαγής από ΦΠΑ  και συναφείς υποχρεώσεις των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης
 • Τροποποίηση της διαδικασίας εκδόσεως Ειδικού Απαλλακτικού (ΕΔΔΑ) στα  πλαίσια των εξαγωγών και των ενδοκοινοτικών παραδόσεων
 • Δικαίωμα έκπτωσης γενικά
 • Επιμερισμός του δικαιώματος έκπτωσης (Pro-Rata) – Ποια ποσά λαμβάνονται υπόψη στο κλάσμα – Επιδοτήσεις - Παραδείγματα
 • Διακανονισμός ΦΠΑ επενδυτικών αγαθών γενικά
 • Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 33 - Χρόνος τακτοποίησης διαφορών στο δικαίωμα έκπτωσης της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου ύστερα από την κατάργηση υποβολής Εκκαθαριστικής Δήλωσης
 • Παραγραφή δικαιώματος επιστροφής Πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ
 • Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 14 του Κώδικα ΦΠΑ σχετικά με τον τόπο φορολογίας ορισμένων υπηρεσιών, πχ. ηλεκτρονικές υπηρεσίες, κλπ.
 • Αναλυτική παρουσίαση του Νέου εντύπου της  Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ - έκδοσης Αυγούστου  2015
 • Λοιπά επίκαιρα θέματα
   

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr