Σεμινάριο

ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Ψυχο-Λογικές Πρακτικές για υψηλές επιδόσεις

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

Εργασιακή Ψυχολόγος – Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 και ώρες 17.00 - 22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
150

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

 • Σε κάθε στέλεχος που ενδιαφέρεται να δημιουργεί ομάδες υψηλών επιδόσεων
 • Σε κάθε υπεύθυνο ομάδας που προβληματίζεται πώς:
 1. βελτιώνεται η απόδοση του προσωπικού του
 2. παρακινείται και καθοδηγείται το προσωπικό του στην επιθυμητή κατεύθυνση και στόχους
 3. διατηρεί υψηλά επίπεδα απόδοσης
   

Σκοπός σεμιναρίου:

Η ανάλυση εκείνων των ψυχο-λογικών πρακτικών για τη δημιουργία ή/ και την διατήρηση υψηλών επιδόσεων μέσα στην ομάδα
 

Θέματα σεμιναρίου:

 • Τι σημαίνει υψηλή απόδοση για κάθε θέση εργασίας;
 • Πότε οι εργαζόμενοι δεν αποδίδουν ικανοποιητικά;
 • Ποια είναι τα λογικά και ψυχο-λογικά αίτια των χαμηλών επαγγελματικών επιδόσεων;
 • Ποιες εργασιακές/οργανωσιακές προϋποθέσεις ευνοούν τις υψηλές επαγγελματικές επιδόσεις;
 • Πώς επιδρά η εταιρική κουλτούρα στην αποτελεσματικότητα των ομάδων εργασίας; 
 • Πώς παρακολουθώ αποτελεσματικά την απόδοση των υφισταμένων μου;
 • Τι σημαίνει «ενδυνάμωση» των εργαζομένων, τι την εμποδίζει και πώς επιτυγχάνεται;
 • Ποιος είναι ο ρόλος της στοχοθέτησης στη διαχείριση της απόδοσης των εργαζομένων;
 • Πώς δίνουμε πληροφόρηση στους εργαζόμενους σχετικά με την πορεία της απόδοσής τους;
 • Ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες της κριτικής;
 • Ποιες είναι οι δύσκολες περιπτώσεις εργαζομένων και πώς θα τις διαχειριστούμε αποτελεσματικά;
 • Ποιος είναι ο ρόλος των συστημάτων αξιολόγησης στην αποτελεσματική διαχείριση της απόδοσης του προσωπικού;
 • Ποια είναι τα αποτελεσματικά κίνητρα και ποιος ο ρόλος του άμεσου προϊσταμένου στην υποκίνηση των εργαζομένων;
 • Όταν ο εργαζόμενος ούτε μπορεί, ούτε θέλει: η ψυχολογική διαχείριση της λήξης μιας επαγγελματικής συνεργασίας
   

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr