Σεμινάριο

ΟΙ ΟΡΟΙ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

Εργατικά - Ασφαλιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΠΕΤΡΟΣ ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ

Οικονομολόγος, Εργασιακός Σύμβουλος

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 και ώρες 18.00 - 22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
120

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε στελέχη Διεύθυνσης Προσωπικού, Διευθυντές Προσωπικού πάσης φύσεως επιχειρήσεων κι οργανισμών που απασχολούν οδηγούς κι ειδικότερα εταιρειών logistics, εκπαιδευτηρίων, ΚΤΕΛ, σε λογιστές λογιστικών γραφείων καθώς και σε δικηγόρους που ασχολούνται με εργασιακά θέματα

Σκοπός σεμιναρίου:

Η πλήρης ανάλυση του πλαισίου αμοιβής κι εργασίας των οδηγών

Θέματα σεμιναρίου:

ΟΙ ΟΡΟΙ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

 • Όροι αμοιβής νεοπροσλαμβανόμενου οδηγού που καθορίζονται βάσει του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου μισθού
 • Πενθήμερη & εξαήμερη εβδομαδιαία εργασία
 • Οι ρυθμίσεις της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
 • Ο Υπολογισμός της προϋπηρεσίας μετά την αναστολή των μισθολογικών ωριμάνσεων
 • Οι προσαυξήσεις τριετιών των μακροχρόνια ανέργων βάσει των νέων ρυθμίσεων του N.4254/7.4.2014
 • Τι ισχύει με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και το πλαίσιο υποβολής του εντύπου Ε7 της ηλεκτρονικής υποβολής

ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΟΔΗΓΩΝ                                                                                                                                            

 • Διάλειμμα εργασίας οδηγών σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού  (ΕΚ) αριθ. 561/2006 . Αναλυτικά παραδείγματα
 • Μέγιστη ημερήσια διάρκεια εργασίας οδηγών & Μέγιστος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας
 • Ο χρόνος οδήγησης κατά την διάρκεια δύο συνεχόμενων εβδομάδων
 • Περίοδος Ημερήσιας Ανάπαυσης
 • Η κανονική ημερήσια ανάπαυση οδηγών τουριστικών λεωφορείων
 • Παράδειγμα ορθής κατανομής του χρόνου οδήγησης & της εβδομαδιαίας ανάπαυσης
 • Ο χρόνος φόρτωσης & εκφόρτωσης ως χρόνος κανονικής εργασίας
 • Διακοπή εργασίας & ετοιμότητα παροχής προς εργασία 
 • Οδηγοί που οδηγούν εκ περιτροπής - Περίοδοι υποχρέωσης διαθεσιμότητας»  κατά το άρθρο 1, του Π.Δ. 167/06
 • Το πλαίσιο τήρησης του «Ειδικού Βιβλίου υπερωριών»
 • Το πλαίσιο τήρησης του «Βιβλίου δρομολογίων»
 • Αλλαγή ρεπό  οδηγών τουριστικών λεωφορείων – Τήρηση βιβλιαρίου εργασίας

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 • Οδηγοί σε πλοίο
 • Γνήσια ετοιμότητα για εργασία
 • Μη γνήσια (απλή) ετοιμότητα για εργασία
 • Προσμέτρηση ή μη του χρόνου των διακοπών μεταξύ 2  διαδρομών εντός & εκτός  έδρας στο συνολικό χρόνο απασχόλησης του οδηγού τουριστικού λεωφορείου
 • Διακοπή εργασίας & ετοιμότητα παροχής προς εργασία 

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΠΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

 • Ποια στοιχεία έχει υποχρέωση τήρησης ο οδηγός  στο χώρο εργασίας & επίδειξης ανά πάσα στιγμή στους Επιθεωρητές Εργασίας
 • Το Διευθυντικό Δικαίωμα του εργοδότη & τα σύννομα όρια άσκησής του
 • Ο έλεγχος επί των εκκαθαριστικών σημειωμάτων μισθοδοσίας μετά  τις αλλαγές που επέφερε ο Ν.4254/2014
 • Η σύννομη τήρηση του βιβλίου υπερωριών
 • H σύννομη τήρηση του βιβλίου αδειών μετά τις αλλαγές που επέφερε  ο Ν.4254/2014
 • Κυρώσεις σε εργοδότες επί παραβάσεων
 • Κυρώσεις σε εργοδότες κατά δέσμια αρμοδιότητα του επιθεωρητή εργασίας (Υ.Α. 27397/122/19.8.2013, Υ.Α. 8422/20/2014  & Υ.Α. 18724/52/4.6.2014). Τρόποι πρόληψης για αποφυγή προστίμων
 • Επιβολή διοικητικών κυρώσεων βάσει της Υ.Α. 2063/Δ1 632/2011

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr