Σεμινάριο

ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

επ. Γενικός Διευθυντής Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2004 και ώρες 17:00 - 22:00
Τόπος Διεξαγωγής:  HOLIDAY INN

Κόστος
Συμμετοχής
200

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε Οικονομολόγους, Συμβούλους Επιχειρήσεων, Φοροτεχνικούς και Λογιστές.

Σκοπός σεμιναρίου:

Η λεπτομερής ανάλυση και ερμηνεία, των πλέον σημαντικών διατάξεων της Φορολογίας, όπως ισχύουν μετά τις μεταβολές που επήλθαν με τους νόμους 3091/2002, 3220/2004 & 3229/2004 για τη βελτίωση, απλούστευση και αναμόρφωση του φορολογικού μας συστήματος και την προσαρμογή του με τις αντίστοιχες κοινοτικές διατάξεις.

Θέματα σεμιναρίου:

  • Τρόπος φορολογίας όλων γενικά των επιχειρήσεων
  • Έκπτωση δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων
  • Φορολογικά κίνητρα για την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων
  • Φορολογία εισοδήματος των φυσικών προσώπων

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198158 ή στο E-mail: skede@naftemporiki.gr