Σεμινάριο

Ο ΦΠΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ Ν.4351/2015. ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ PRO-RATA - ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΦΠΑ - ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΡΟΥΣΑΚΗ ΑΝΝΑ

τ. τμηματάρχης στη Διεύθυνση ΦΠΑ του Υπουργείου Οικονομικών

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 και ώρες 16.00 - 22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
180

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε μεσαία και ανώτερα στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων Επιχειρήσεων, σε Ελεύθερους Επαγγελματίες Λογιστές- Φοροτεχνικούς  

Σκοπός σεμιναρίου:

Η ανάλυση των θεμάτων για τις τροποποιήσεις των διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ μέχρι και το Ν.4351/2015, τη νέα  διαδικασία έκδοσης απαλλακτικού λόγω εξαγωγών και ενδοκοινοτικών παραδόσεων, το Δικαίωμα έκπτωσης και PRO-RATA, τον Διακανονισμό παγίων, την  τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 14 σχετικά με τον τόπο φορολογίας των υπηρεσιών, τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, κλπ και το Έντυπο Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ.

Θέματα σεμιναρίου:

 • Τροποποιήσεις μέχρι και τον Ν.4351/2015:
  • Συντελεστές ΦΠΑ, όπως  ισχύουν σήμερα (υπηρεσίες εστίασης, ξενοδοχείων, κλπ)
  • Εκπαίδευση: επαναφορά της απαλλαγής από ΦΠΑ  - συναφείς υποχρεώσεις των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης
  • Συμπλήρωση διατάξεων άρθρου 39α σχετικά με τα κοινοτικά προγράμματα
 • Απαλλαγές στα πλαίσια των εξαγωγών και των ενδοκοινοτικών παραδόσεων - Τροποποίηση της διαδικασίας εκδόσεως Ειδικού Απαλλακτικού (ΕΔΔΑ) - Υπολογισμός ορίου απαλλαγής - Δικαιολογητικά, κλπ.
 • Δικαίωμα έκπτωσης γενικά-Επιμερισμός του δικαιώματος έκπτωσης (Pro-Rata) – Ποια ποσά λαμβάνονται υπόψη στο κλάσμα – Επιδοτήσεις - Παραδείγματα
 • Διακανονισμός ΦΠΑ γενικά (επενδυτικών αγαθών, κλπ)
 • Διακανονισμός επενδυτικών αγαθών ύστερα από την τροποποίηση των  διατάξεων του άρθρου 33
 • Χρόνος τακτοποίησης διαφορών στο δικαίωμα έκπτωσης της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου ύστερα από την κατάργηση υποβολής Εκκαθαριστικής Δήλωσης
 • Παραγραφή δικαιώματος επιστροφής Πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ
 • Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 14 του Κώδικα ΦΠΑ σχετικά με τον τόπο φορολογίας ορισμένων υπηρεσιών, πχ. ηλεκτρονικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μεταφορών, κλπ.
 • Αναλυτική παρουσίαση του εντύπου της  Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ - έκδοσης Αυγούστου  2015
 • Λοιπά επίκαιρα θέματα


 

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr