Σεμινάριο

ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ & ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

Εργατικά - Ασφαλιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΠΕΤΡΟΣ ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ

Οικονομολόγος, Εργασιακός Σύμβουλος

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 και ώρες 17.00 - 22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
150

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε στελέχη Διεύθυνσης Προσωπικού, Διευθυντές Προσωπικού επιχειρήσεων και οργανισμών, λογιστές –  βοηθούς λογιστές καθώς και σε δικηγόρους που ασχολούνται με εργατικά θέματα.
 

Σκοπός σεμιναρίου:

Η ενημέρωση για τις  ατομικές συμβάσεις εργασίας και τους όρους που πρέπει να εμπεριέχονται σε αυτές, στο πλαίσιο της διαχείρισης κρίσεων και αποφυγής εργατικών διενέξεων.

Θέματα σεμιναρίου:

 • Γνωστοποίηση των όρων της σχέσης εργασίας σύμφωνα με το Π.Δ. 156/1994 . Ποιούς όρους πρέπει να περιλαμβάνει  η ατομική σύμβαση εργασίας στο πλαίσιο της διαχείρισης κρίσεων
 • Το καθεστώς των όρων αμοιβής και εργασίας των μισθωτών μετά την αποδόμηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και την επέκταση του θεσμού των ατομικών συμβάσεων
 • Διαδικαστικό πλαίσιο μείωσης μισθού με κοινή συμφωνία εργοδοτών & εργαζομένων
 • Σε ποιες περιπτώσεις είναι σύννομη η μονομερής μείωση των αποδοχών των εργαζομένων (ως διευθυντικό δικαίωμα)
 • Σε ποιες περιπτώσεις δεν δεσμεύεται ο εργοδότης να εφαρμόσει  τους όρους μιας συλλογικής σύμβασης εργασίας που είναι σε ισχύ.
 • Τι ισχύει με τους μισθολογικούς καθώς και τους μη μισθολογικούς όρους  ΣΣΕ που έχει  παρέλθει ο χρόνος ισχύος της και έχει περιέλθει σε μετενέργεια
 • Σε ποιες περιπτώσεις  είναι δυνατόν να παρακαμφθούν οι διατάξεις  περί πενθημέρου και πότε είναι σύννομη η εξαήμερη απασχόληση
 • Οι οικειοθελείς παροχές και η αποτύπωση τους στα  εκκαθαριστικά σημειώματα της μισθοδοσίας
 • Ρήτρα  μετασυμβατικής απαγόρευσης ανταγωνισμού και ρήτρα εχεμύθειας  του εργαζόμενου
 • Η έννοια της επιχειρησιακής  συνήθειας
 • Η αρχή της εύνοιας υπέρ των μισθωτών 
 • Κατά τη διαδοχή ΣΣΕ δεν ισχύει η αρχή της προστασίας ή της εύνοιας υπέρ των μισθωτών
 • Τι ισχύει όταν σε  ατομική σύμβαση εργασίας  υφίσταται  ρητή παραπομπή  στους κανονιστικούς όρους ορισμένης ΣΣΕ 
 • Το πλαίσιο συμψηφισμού   στον υπέρτερο του νομίμου μισθό ,  των οφειλομένων προσαυξήσεων  σε μισθωτό  για νυχτερινή , κυριακάτικη εργασία κ.λπ.         
 • Πότε ενδείκνυται η πρόσληψη εργαζόμενου με υπογραφή  σύμβασης ορισμένου χρόνου
 • Το πλαίσιο παράτασης του  χρόνου διάρκειας  (ανανέωσης) συμβάσεων ορισμένου χρόνου πλήρους,  μερικής καθώς και  εκ περιτροπής απασχόλησης  και η διαδικασία υποβολής του εντύπου Ε7 του ΠΣ «Εργάνη»
 • Η έννοια της βλαπτικής μεταβολής και πως μπορεί να αντιδράσει ένας εργαζόμενος που θίγεται το εργασιακό του καθεστώς
 • Απαιτούμενες ενέργειες επί χορήγησης άδειας άνευ αποδοχών
 • Χορήγηση ομαδικών αδειών στο προσωπικό . Σύννομοι τρόποι διαχείρισης
 • Τι ισχύει  επί Δανεισμού  εργαζόμενου
 • Μεταβίβαση επιχείρησης –Διαδοχή εργοδότη . Απαιτούμενες διαδικασίες
 • To σύννομο  διαδικαστικό πλαίσιο μετατροπής της πλήρους σε εκ περιτροπής απασχόληση
 • Απλή και γνήσια ετοιμότητα προς εργασία

 

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr