Σεμινάριο

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ HR & PAYROLL DEPARTMENTS

Χρηματοοικονομικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

επιχειρηματικός σύμβουλος, οικονομικός διευθυντής επιχειρήσεων, εισηγητής οικονομικών σεμιναρίων, ειδικός οργάνωσης επιχειρήσεων

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 20&22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 και ώρες 10
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
220

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Προσωπικό και Στελέχη Διευθύνσεων και Τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού και τμημάτων Μισθοδοσίας που ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με τα Βασικά Οικονομικά και Λογιστικά, για να επικοινωνούν στην μοναδική κοινή γλώσσα των Επιχειρήσεων : τα οικονομικά 

Σκοπός σεμιναρίου:

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να μεταδοθούν οι απαραίτητες γνώσεις, εμπειρίες και πρακτικά εργαλεία, έτσι ώστε να είναι σε θέση οι συμμετέχοντες να κατανοούν τα Οικονομικά και Λογιστικά Δεδομένα των Επιχειρήσεων.

Θέματα σεμιναρίου:

 • Ποιος ο ρόλος της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων στην εκπόνηση και τις αναθεωρήσεις του Ετησίου Προϋπολογισμού σε θέματα Μισθοδοσίας και λοιπών σχετικών εξόδων;
 • Δείκτες παρακολούθησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας ανθρωπίνων πόρων.
 • Πώς μία Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού διαμορφώνει τον Ετήσιο Προϋπολογισμό της Διεύθυνσής της;
 • Τι ονομάζουμε Κέντρα Κόστους και τι Κέντρα Κέρδους σε μία Επιχείρηση; Πως εμπλέκεται η Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων;
 • Ποιος ο ρόλος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού σε Cost Cutting Projects; Τι πρέπει να λαμβάνει υπόψη της;
 • Τι σημαίνει έξοδο, τι κόστος και τι δαπάνη;
 • Τι είναι Πωλήσεις, Κόστος Πωληθέντων, Μικτά Κέρδη.  Ποια η βέλτιστη σχέση των στοιχείων αυτών με το κόστος μισθοδοσίας;
 • Τι ποσοστό των εσόδων και των εξόδων πρέπει να ανέρχεται το κόστος μισθοδοσίας
 • Πώς αξιολογείται η αποτελεσματικότητα του HR DPT;
 • Πώς κατανέμονται και πώς κοστολογούνται οι ώρες και τα κόστη των επιμέρους λειτουργιών του  (πχ επιλογή προσωπικού, εκπαίδευση προσωπικού, αξιολόγηση και ανάπτυξη προσωπικού)
 • Μοντέλα μερισμού Κόστους Μισθοδοσίας στις Επιμέρους Διευθύνσεις και τμήματα μίας επιχείρησης.
 • Πότε η Μισθοδοσία είναι έξοδο και πότε κόστος;
 • Ποια επιμέρους οικονομικά στοιχεία συνθέτουν και δημιουργούν το κόστος και το έξοδο της Μισθοδοσίας
 • Πώς μοιράζονται προϋπολογιστικά και απολογιστικά οι αξίες μισθοδοσίας του Δώρου Πάσχα, του Επιδόματος Αδείας και του Δώρου Χριστουγέννων;
 • Πώς επηρεάζουν οι αμοιβές μισθοδοσίας και τα λοιπά σχετικά κόστη (εκπαίδευσης κλπ) των εργαζομένων σε μία επιχείρηση τα συνολικά αποτελέσματα.
 • Πώς επηρεάζουν οι αμοιβές μισθοδοσίας τον ταμειακό προγραμματισμό
 • Πώς υπολογίζουμε τα βέλτιστα κόστη Μισθοδοσίας για κάθε Επιχείρηση ξεχωριστά;
 • Σε ποιες περιπτώσεις αξίζει να διαβάσουμε ένα Ισολογισμό; Ποια είναι τα βασικά σημεία του που μας ενδιαφέρουν; Πως τον διαβάζουμε;
 • Πώς καταλαβαίνουμε αν μία επιχείρηση έχει δυνατότητα να πληρώσει τις υποχρεώσεις της;
 • Τι ονομάζουμε αποθέματα, απαιτήσεις, διαθέσιμα, υποχρεώσεις;
 • Πώς διαβάζουμε & τι πληροφορίες (χρήσιμες και για HR) λαμβάνουμε από ένα Ισοζύγιο Λογιστικής
 • Τι σημαίνει πίστωση και τι χρέωση στην Λογιστική. Πως διαβάζουμε ένα Ημερολόγιο Λογιστικής;
 • Ποιοι οι τρεις βασικοί προορισμοί της αξίας της Μισθοδοσίας στα Οικονομικά Στοιχεία μίας επιχείρησης;
 • Ποιος ο Μέσος Χρόνος Πληρωμής Μισθοδοσίας;
 • Πότε πρέπει να εκδίδεται και πότε να πληρώνεται μία μισθοδοσία;
 • Ποιος ο Λογιστικός χειρισμός της μισθοδοσίας;
 • Πώς διαβάζουμε το αναλυτικό καθολικό (καρτέλα) ενός υπαλλήλου, ενός προμηθευτή που συνεργαζόμαστε;
 • Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων, Συστήματα Διοίκησης και Μηχανογραφικά Συστήματα HR και Payroll

Μεθοδολογία:

Θα δωθούν παραδείγματα και εφαρμογές για όλα τα ανωτέρω.
Οι σημειώσεις και τα εργαλεία excel  θα παραδοθούν σε ηλεκτρονική μορφή στους συμμετέχοντες.
 

Τα τμήματα μας είναι ολιγομελή ώστε να επιτυγχάνεται η αμεσότητα στην επικοινωνία μεταξύ εισηγητών και συμμετεχόντων και να καλύπτονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες των τελευταίων πληρέστερα.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr