Σεμινάριο

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Χρηματοοικονομικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

επιχειρηματικός σύμβουλος, οικονομικός διευθυντής επιχειρήσεων, εισηγητής οικονομικών σεμιναρίων, ειδικός οργάνωσης επιχειρήσεων

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 21-22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 και ώρες 17.00 - 22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Γραφεία της Ναυτεμπορικής στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (οδός Ι. Δραγούμη 8 & Τσιμισκή, 3ος όροφος)

Κόστος
Συμμετοχής
300

Τιμή Γνωριμίας: 180,00€ (έκπτωση 40%)

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε Επιχειρηματίες, Διευθυντές & Προϊσταμένους Λειτουργιών, Στελέχη Πωλήσεων, Marketing, Credit, Προμηθειών, Παραγωγής, Logistics που θέλουν να εμβαθύνουν στις βέλτιστες Επιχειρηματικές Πρακτικές Οικονομικής Σκέψης καθώς και σε Προσωπικό Λογι¬στηρίων που θέλει να εμβαθύνει στην Οικονομική Ανάλυση

Σκοπός σεμιναρίου:

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να μεταδοθούν οι γνώσεις και οι εμπειρίες του εισηγητή και να δοθούν πρακτικά εργαλεία στους συμμετέχοντες, έτσι ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνουν έγκαιρα αποφάσεις, να προβλέπουν τις οικονομικές συνέπειες των αποφάσεων, να τις αξιολογούν ερμηνεύοντας και συσχετίζοντας οικονομικά μεγέθη, εμπορικά μεγέθη και δείκτες, να παρακολουθούν την πορεία των στόχων, να προβαίνουν έγκαιρα σε διορθωτικές ενέργειες και τέλος να είναι σε θέση να επικοινωνούν αποτελεσματικά μεταξύ τους άτομα από διαφορετικά τμήματα και διευθύνσεις. 

Θέματα σεμιναρίου:

Εμπορικές Πολιτικές και Οικονομικές Επιπτώσεις

 • Εταιρικές στρατηγικές και επιμέρους Εμπορικές Πολιτικές
 • Πολιτικές μεγιστοποίησης Πωλήσεων & Μεγιστοποίησης Κερδών: που συναντιούνται;
 • Τιμολογιακές & Εκπτωτικές Πολιτικές από Προμηθευτές και προς Πελάτες
 • Πολιτικές Παροχών σε πελάτες
 • Πολιτικές Πιστώσεων από προμηθευτές και προς πελάτες: πως καθορίζουμε το πλαφόν και τον χρόνο αποπληρωμής
 • Πολιτικές Αποθεμάτων: Πόσες φορές πρέπει να «γυρνάει» η αποθήκη μας;
 • Πολιτικές Δαπανών & Εξόδων : Πώς στοχοποιούμε τα Έξοδα Διάθεσης;
 • Πότε και πώς διαφοροποιούμε τις επιμέρους πολιτικές;
 • Ακολουθούμενα μοντέλα

Ερμηνεία Οικονομικών και Εμπορικών Μεγεθών

 • Τι είναι τα : Πάγια στοιχεία, Αποσβέσεις, Αποθέματα, Απαιτήσεις, Διαθέσιμα, Καθαρή θέση, Μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
 • Τι είναι το Κόστος Πωληθέντων  & τι ονομάζουμε Μικτό Κέρδος. Πώς επηρεάζουν  την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης
 • Περιθώρια Μικτού Κέρδους: Margin και Markup : Ο οδηγός της τιμολογιακής πολιτικής μας. Πώς επιδρούν οι εκπτώσεις και πως οι παροχές.
 • Ποια είναι (αναλυτικά) τα έξοδα κατά είδος και ποια τα έξοδα κατά προορισμό (Κέντρα Κόστους).
 • Πώς προσδιορίζουμε τους τόκους των δανείων, που προέρχονται από την ακολουθούμενη πιστωτική μας πολιτική; Τι πρέπει να αλλάξουμε;

Συσχέτιση και αλληλοεπιδράσεις μεταξύ Οικονομικών & Εμπορικών Πολιτικών

 • Τι –με απλά λόγια- απεικονίζουν και που χρησιμεύουν ο Ισολογισμός και η Κατάσταση Κερδών/ Ζημιών
 • Έννοια και χρησιμότητα των εμπορικών και οικονομικών δεικτών (ρευστότητας, εισπράξεων, πληρωμών, κεφαλαίου κίνησης, καθαρής θέσης, κόστους πωληθέντων, μικτών κερδών, δαπανών, επενδύσεων, δανειακής εξάρτησης). Συσχέτιση και αλληλοεπιδράσεις
 • Ανάλυση Νεκρού σημείου (Break Even Point) & Πολιτικές Ρευστότητας
 • Αξιολόγηση πορείας μίας επιχείρησης  & Αποτύπωση των προοπτικών

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τα τμήματα μας είναι ολιγομελή ώστε να επιτυγχάνεται η αμεσότητα στην επικοινωνία μεταξύ εισηγητή και συμμετεχόντων και να καλύπτονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες των τελευταίων πληρέστερα.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2310241506 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr