Σεμινάριο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ

Εργατικά - Ασφαλιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΠΕΤΡΟΣ ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ

Οικονομολόγος, Εργασιακός Σύμβουλος

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 και ώρες 17.00 - 22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
150

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε επιχειρηματίες, στελέχη επιχειρήσεων διεύθυνσης προσωπικού και οικονομικών υπηρεσιών,  οικονομικούς διευθυντές επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και σε λογιστές –  βοηθούς λογιστές 

Σκοπός σεμιναρίου:

Η ενημέρωση για τα όρια του διευθυντικού δικαιώματος κι η σύννομη άσκηση του σε περιόδους κρίσης, το διαδικαστικό πλαίσιο επί  μείωσης αποδοχών μισθωτών που αμείβονται με όρους ατομικής σύμβασης ως προϊόν συμφωνίας, Πρακτικοί τρόποι διαχείρισης εργατικών θεμάτων που μπορούν να επιφέρουν προσαρμογή του μισθολογικού κόστους, Πότε είναι νόμιμη η χορήγηση αναγκαστικής άδειας στους εργαζόμενους κλπ.

Θέματα σεμιναρίου:

 • Πώς διαμορφώνεται το μισθολογικό κόστος όταν ένας εργαζόμενος αμείβεται με μηνιαίο μισθό και πώς όταν αμείβεται με ημερομίσθιο. Διάκριση μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.
 • Σύννομη μείωση αποδοχών μισθωτών που αμείβονται με όρους ατομικής σύμβασης
 • Υπολογισμός προσαυξήσεων νυχτερινών, Κυριακών
 • Δυνατότητα συμψηφισμού της οικειοθελούς παροχής με αμοιβές από προσαυξήσεις νυχτερινών, Κυριακών
 • Δυνατότητα μονομερούς ανάκλησης της οικειοθελούς παροχής
 • Πότε είναι δυνατή η καταγγελία σύμβασης  ορισμένου χρόνου σε χρόνο νωρίτερο του συμφωνηθέντος , χωρίς κόστος για την επιχείρηση
 • Ημέρες αργίας.  Πλαίσιο πληρωμής.
 • Επιδότηση της εργατικής εισφοράς. Σε ποιες περιπτώσεις και με ποια διαδικασία  μπορεί να επωφεληθεί η επιχείρηση τη μείωση των εισφορών
 • Μετατροπή της εξαρτημένης εργασίας σε ανεξάρτητες υπηρεσίες. Στοιχεία που πρέπει να προσεχθούν
 • Χορήγηση ημερών αδείας πριν την απόλυση ή άμεση  καταβολή αποζημίωσης αδείας  στον υπό απόλυση μισθωτό;
 • Μετατροπή πλήρους σε εκ περιτροπής απασχόληση ως διευθυντικό δικαίωμα.
 • Γεγονότα ανωτέρας βίας που δικαιολογούν τη μη απασχόληση  των μισθωτών . Τι πρέπει να προσεχθεί όταν η επιχείρηση επιλέγει τη  χορήγηση αναγκαστικής άδειας σε μισθωτούς
 • Τα όρια του διευθυντικού δικαιώματος  και η σύννομη άσκηση του σε περιόδους κρίσης . Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να τεθεί θέμα βλαπτικής μεταβολής
 • Διάλειμμα εργασίας με παράταση του ημερήσιου χρόνου εργασίας
 • Το πλαίσιο νόμιμης εφαρμογής  εξαήμερης εργασίας
 • Μεταβίβαση εργασιακής σχέσης. Τι πρέπει να προσεχθεί
 • Παροχές σε είδος ως καλύπτουσες λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης
 • Ανάλυση του πλαισίου υποβολής προστίμων. Τρόποι σύννομης αποφυγής
 • Ομαδικές άδειες σε περιόδους που η επιχείρηση έχει ελάχιστη οικονομική δραστηριότητα. Ποιος όρος πρέπει να συμπεριληφθεί στην ατομική σύμβαση εργασίας

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr