Σεμινάριο

CASH FLOW MANAGEMENT & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

Χρηματοοικονομικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

επιχειρηματικός σύμβουλος, οικονομικός διευθυντής επιχειρήσεων, εισηγητής οικονομικών σεμιναρίων, ειδικός οργάνωσης επιχειρήσεων

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 26&28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 και ώρες 10
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
300

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Γενικές Πληροφορίες:

Το σεμινάριο έχει διάρκεια 10 ωρών και διεξάγεται σε 2 απογεύματα και συγκεκριμένα τη Δευτέρα 26 και Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου κι ώρες 17:00-22:00.

Σε ποιούς απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Επιχειρηματίες, Διευθυντές, Προϊσταμένους και Προσωπικό Οικονομικών Υπηρεσιών, σε Προσωπικό Πιστωτικού Ελέγχου, σε Προϊσταμένους και Προσωπικό Αγορών και σε Διευθυντές και Προϊσταμένους Πωλήσεων.  

Σκοπός σεμιναρίου:

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και να εμβαθύνουν σε εργαλεία διαμόρφωσης και ελέγχου ενός υγιούς ταμειακού προγραμματισμού, ο οποίος αφορά όλα τα τμήματα και τις διευθύνσεις σε μία επιχείρηση.

Θέματα σεμιναρίου:

 • Έννοιες κεφαλαίου κίνησης και ρευστότητας. Ταμειακός προγραμματισμός και διαχείριση :
  • Αγορών αγαθών & υπηρεσιών
  • Πιστώσεων προς πελάτες
  • Πιστώσεων από προμηθευτές
  • Διαθεσίμων
 • Βραχυχρόνιο & ετήσιο cash flow
  • Πως το σχεδιάζουμε
  • Πως το παρακολουθούμε
  • Πως το αναθεωρούμε
  • Παράγοντες που το διαμορφώνουν και το επηρεάζουν
  • Παραδείγματα ταμειακού προγραμματισμού
 • Κόκκινες γραμμές και καμπανάκια
 • Κόστος αύξησης των πιστώσεων και των εμπορικών απαιτήσεων
 • Κόστη αύξησης, διατήρησης, κόστη υπερ-επάρκειας & κόστη έλλειψης αποθεμάτων και κόστους εργασίας
 • Μορφές χρηματοδότησης επιχειρήσεων
 • Κόστος χρήματος
 • Θέστε στόχους επίτευξης συγκεκριμένου Κεφάλαιο Κίνησης & Ρευρότητας
 • Επιδράσεις και συνέπειες στην ρευστότητα μίας επιχείρησης από μεταβολές στα μεγέθη των :
  • πωλήσεων
  • μικτών κερδών
  • εξόδων
  • αποθεμάτων
  • πιστώσεων
 • Αξιολόγηση του βαθμού ρευστότητας μίας επιχείρησης
 • Πολιτικές αναστροφής αρνητικής ρευστότητας
 • Πρακτικά παραδείγματα.

Τα τμήματα μας είναι ολιγομελή ώστε να επιτυγχάνεται η αμεσότητα στην επικοινωνία μεταξύ εισηγητών και συμμετεχόντων και να καλύπτονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες των τελευταίων πληρέστερα.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr