Σεμινάριο

BUDGETING & BUDGETARY CONTROL ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Τεχνικές εκπόνησης Προϋπολογισμών & Αναθεωρήσεων:Πωλήσεων/ Αγορών/ Μικτού Κέρδους/ Σταθερών & Μεταβλητών Εξόδων/ Εισπράξεων/Πληρωμών

Χρηματοοικονομικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

επιχειρηματικός σύμβουλος, οικονομικός διευθυντής επιχειρήσεων, εισηγητής οικονομικών σεμιναρίων, ειδικός οργάνωσης επιχειρήσεων

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 17-18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 και ώρες 16.30 - 21.30
Τόπος Διεξαγωγής:  Γραφεία της Ναυτεμπορικής στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (οδός Ι. Δραγούμη 8 & Τσιμισκή, 3ος όροφος)

Κόστος
Συμμετοχής
300

Τιμή Γνωριμίας: 180,00€ (έκπτωση 40%)

Σε ποιούς απευθύνεται:

Το σεμινάριο αυτό αποτελεί μία ολοκληρωμένη προσέγγιση της διαδικασίας του Budgeting και απευθύνεται σε Προσωπικό και Στελέχη Οικονομικών και Εμπορικών Διευθύνσεων : Πωλήσεων, Marketing, Οικονομικών, Credit Control, Αγορών, Παραγωγής, Διοίκησης, Λογι¬στηρίων & Logistics. Των λειτουργιών δηλαδή που άμεσα εμπλέκονται στην εκπόνηση, παρακολούθηση και αναθεωρήσεις του προϋπολογισμού.

Σκοπός σεμιναρίου:

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τα ανωτέρω στελέχη να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις ή και να εμβαθύνουν σε εργαλεία σύνταξης, κατάρτισης, υλοποίησης και ελέγχου προϋπολογισμού και  προγραμματισμού καθώς ο προϋπολογισμός αφορά όλα τα τμήματα και τις διευθύνσεις σε μία επιχείρηση. Είναι πολύ σημαντικό να είναι κατανοητές όλες οι έννοιές τους, από όλους, έτσι ώστε οι στόχοι του να είναι Smart.

Θέματα σεμιναρίου:

 1. 1. Στρατηγικός σχεδιασμός
         
  • Έννοια, χρησιμότητα, παραδείγματα προγραμματισμού και στρατηγικού σχεδιασμού
  2. Bραχυχρόνιο & Ετήσιο Budget
       
   • Budgeting VS Balance Sheet & P&L. O ρόλος στους στην διαμόρφωση του budgeting
         • Budgeting VS Key Performance Indicators – KPI. Οι Βασικοί Εμπορικοί και Οικονομικοί Δείκτες και ο ρόλος στους στην διαμόρφωση του budgeting
         • Πως κτίζουμε τον Προϋπολογισμό βήμα – βήμα : Πωλήσεων, Κόστους Παραγωγής, Κόστους Αγορών, Κόστους Πωληθέντων, Μικτών Κερδών, Εξόδων σταθερών & μεταβλητών, Κερδών / Ζημιών, Ύψους Αποθεμάτων, Απαιτήσεων από Πελάτες, Διαθεσίμων, Παγίων, Υποχρεώσεων και Κεφαλαίου Κίνησης
         • Πως διενεργούμε ασφαλείς προβλέψεις Πωλήσεων, Μικτών Κερδών, Σταθερών και Μεταβλητών εξόδων. Ποιους παράγοντες και μεταβλητές πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη. Που την «πατάμε» συνήθως
         • Ο ρόλος της τιμής, του Μargin ή Markup. Επιλογή της μεθόδου τιμολόγησης. Προσδιορισμός τιμής πώλησης ενός προϊόντος με βάση το κόστος παραγωγής ή αγοράς, τα έξοδα και το επιθυμητό περιθώριο κέρδους
  3. Προϋπολογιστικός έλεγχος (Budgetary Control). Μέθοδοι και διαδικασίες.
  4. Πως διαμορφώνουμε το Reporting : budget vs actual
  5. Η χρησιμότητα του Forecast πωλήσεων, αγορών, εξόδων, κατά την διάρκεια του προϋπολογιστικού έτους
  6. Τρόπος προσδιορισμού του Νεκρού Σημείου / Break Even
  7. Πώς επιδρούν και επηρεάζουν τα :
  σταθερά, μεταβλητά, έμμεσα και άμεσα έξοδα
  8. Πρότυπο κόστος, κέντρα κόστους, κέντρα κέρδους και αποτελεσματικός μερισμός των εξόδων σε αυτά
  9. Business Plan & Μακροχρόνιος Προϋπολογισμός
  10. Η χρησιμότητα του προϋπολογισμού στην διαμόρφωση του cash flow, των αναμενόμενων εισπράξεων & πληρωμών

Τα τμήματα μας είναι ολιγομελή ώστε να επιτυγχάνεται η αμεσότητα στην επικοινωνία μεταξύ εισηγητών και συμμετεχόντων και να καλύπτονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες των τελευταίων πληρέστερα.

 

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr