Σεμινάριο

Ο ΦΠΑ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ Ν.4410/2016 Τροποποιήσεις μέχρι το ν.4410/2016 - Απαλλαγές στα πλαίσια των εξαγωγών και των ενδοκοινοτικών παραδόσεων Δικαίωμα έκπτωσης - PRORATA και διακανονισμός

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΡΟΥΣΑΚΗ ΑΝΝΑ

τ. τμηματάρχης στη Διεύθυνση ΦΠΑ του Υπουργείου Οικονομικών

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 και ώρες 16.00 - 22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
180

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε μεσαία και ανώτερα στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων Επιχειρήσεων, σε Ελεύθερους Επαγγελματίες Λογιστές- Φοροτεχνικούς 

 

Σκοπός σεμιναρίου:

Η ανάλυση των θεμάτων για τις τροποποιήσεις των διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ μέχρι και το Ν.4410/2016, τη νέα  διαδικασία έκδοσης απαλλακτικού λόγω εξαγωγών και ενδοκοινοτικών παραδόσεων, το Δικαίωμα έκπτωσης και PRO-RATA, τον Διακανονισμό παγίων, την  τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 14 σχετικά με τον τόπο φορολογίας των υπηρεσιών, τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, κλπ και το Έντυπο Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ.

Θέματα σεμιναρίου:

 •  Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ με βάση τους πρόσφατους νόμους μέχρι και τον νόμο  4410/2016 (ρυθμίσεις σχετικά με το προσφυγικό, εδαφικότητα του ΦΠΑ, συντελεστές ΦΠΑ, κλπ.)
 • Συνοπτική παρουσίαση ενδοκοινοτικών αποκτήσεων/παραδόσεων και συναφείς υποχρεώσεις ( τριγωνικές συναλλαγές, υποχρεώσεις ελέγχου συναλλαγών μέσω VIES, δηλωτικές υποχρεώσεις, κλπ)
 • Εισαγωγές/εξαγωγές γενικά
 • Απαλλαγές στα πλαίσια των εξαγωγών και των ενδοκοινοτικών παραδόσεων (Τροποποίηση της διαδικασίας εκδόσεως Ειδικού Απαλλακτικού - ΕΔΔΑ),      Υπολογισμός ορίου απαλλαγής, Δικαιολογητικά , κλπ.)
 • Τόπος φορολογίας των υπηρεσιών στις συναλλαγές των υποκειμένων με επιχειρήσεις  του εξωτερικού. Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 14 του Κώδικα ΦΠΑ ( πχ. ηλεκτρονικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μεταφορών, κλπ.)
 • Δικαίωμα έκπτωσης γενικά-Επιμερισμός του δικαιώματος έκπτωσης (Pro-Rata) – Ποια ποσά λαμβάνονται υπόψη στο κλάσμα – Επιδοτήσεις - Παραδείγματα
 • Διακανονισμός επενδυτικών αγαθών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33, όπως ισχύει .
 • Τακτοποίηση διαφορών στο δικαίωμα έκπτωσης της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου γενικά, ύστερα από την κατάργηση υποβολής Εκκαθαριστικής Δήλωσης.
 • Επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου γενικά και χρόνος παραγραφής του.
 • Επεξήγηση ορισμένων κωδικών με βάση το νέο έντυπο της  Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ
 • Λοιπά επίκαιρα θέματα

 

 

Τα τμήματα μας είναι ολιγομελή ώστε να επιτυγχάνεται η αμεσότητα στην επικοινωνία μεταξύ εισηγητή και συμμετεχόντων και να καλύπτονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες των τελευταίων πληρέστερα.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr