Σεμινάριο

ΕΦΑΡΜΟΓΗ από 1.1.2017 του ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ Ν 4387/2016

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΛΙΑΖΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

Φοροτεχνικός, ειδικός σε θέματα ΚΦΑΣ – Τιμολόγησης

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 και ώρες 17.00 - 22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
150

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

• Λογιστές - Φοροτεχνικούς,
• Υπαλλήλους του τμήματος διεύθυνσης προσωπικού και μισθοδοσίας
• Στελέχη οικονομικών υπηρεσιών επιχειρήσεων και οργανισμών,
• Δικηγόρους που διαχειρίζονται ασφαλιστικά θέματα καθώς και
• Ιδιοκτήτες Μικρών & Μεσαίων επιχειρήσεων που επιθυμούν να ενημερωθούν για το εργασιακό καθεστώς στην επιχείρηση

Σκοπός σεμιναρίου:

 • Να ενημερωθούν και να συστηματοποιήσουν τις γνώσεις τους για το νέο πλαίσιο Κοινωνικής ασφάλισης κυρίως θεμάτων εισφορών που διαχειρίζονται τα στελέχη της Διεύθυνσης Προσωπικού και οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας.

• Να ενημερωθούν για τις νέες ρυθμίσεις επί των εισφορών και γενικών θεμάτων του Ν.4387/2016 της 12.5.2016

Θέματα σεμιναρίου:

Ι. Ο ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ με Ν. 4387/2016

Α. ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
• ΜΙΣΘΩΤΟΙ (τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, τ. ΝΑΤ κλπ)
• Κατηγορίες  απασχολουμένων που ασφαλίζονται ως μισθωτοί με το σύστημα της ΑΠΔ (Εγκύκλιοι Υπουργείου & ΕΦΚΑ)
• ΕΞΟΜΕΙΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
• Επέκταση συστήματος ΑΠΔ 
• ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ  & ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡΙ & 2 «ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ» (ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
• ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ  (ΟΑΕΕ) – ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ  (ΕΤΑΑ: τέως ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΤΝ, ΤΠΔ κλπ)
• ΑΓΡΟΤΕΣ (ΟΓΑ)
• Πως εφαρμόζονται κατώτατα και  ανώτατα όρια μετά την ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ.
• ΜΕΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (όλες οι νομικές μορφές με παραδείγματα)
• Τι γίνεται σε περίπτωση διαφοράς εισοδήματος  φορολογικού ελέγχου.
Β. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
• ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ και ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΣΕ

  •  ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ,
  •  ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ΟΕ, ΕΕ),
  •  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ΑΕ, ΕΠΕ), ΙΚΕ κ.ά.
  •  ειδικές περιπτώσεις

ΙΙ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4387/2016
• Απασχόληση συνταξιούχων
• Παράλληλη Απασχόληση (ασφάλιση)
• Πολλαπλή απασχόληση (ασφάλιση)
• Νέο σύστημα είσπραξης εισφορών
• Ενιαίο Μητρώο Εισφορών & φόρου εισοδήματος
• Τεκμαρτές εισφορές ανάλογα με την επιχειρηματική δραστηριότητα κλπ
• Πόροι του ασφαλιστικού συστήματος
• Καταβολή μισθοδοσίας με ηλεκτρονικούς τρόπους πληρωμής
• Λοιπά τρέχοντα θέματα με ΥΑ ή ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ εφαρμογής

Τα τμήματα μας είναι ολιγομελή ώστε να επιτυγχάνεται η αμεσότητα στην επικοινωνία μεταξύ εισηγητών και συμμετεχόντων και να καλύπτονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες των τελευταίων πληρέστερα.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr