Σεμινάριο

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Transfer Pricing Documentation)

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΕΡΚΕΚΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Σύμβουλος Επιχειρήσεων

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 και ώρες 16.00 - 22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Γραφεία της Ναυτεμπορικής στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (οδός Ι. Δραγούμη 8 & Τσιμισκή, 3ος όροφος)

Κόστος
Συμμετοχής
180

Τιμή Γνωριμίας: 144,00€ (έκπτωση 20%)

Σε ποιούς απευθύνεται:

Προσωπικό και στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων, Λογιστές και Φοροτεχνικούς.

Σκοπός σεμιναρίου:

Να αποτελέσει σημαντικό βοήθημα προκειμένου να κατανοηθούν οι έννοιες και οι υποχρεώσεις σε σχέση με τις Ενδοομιλικές συναλλαγές. Να αποτελέσει σημαντικό βοήθημα για το περιεχόμενο του Συνοπτικού Πίνακα και του Φάκελου Τεκμηρίωσης των Ενδοομιλικών συναλλαγών. Να παρουσιάσει αναλυτικά τις μεθόδους τεκμηρίωσης των Ενδοομιλικών συναλλαγών.

Θέματα σεμιναρίου:

Υπόχρεοι τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών από 01/01/2014 και μετά βάσει του Ν. 4172/2013 και Ν. 4174/2013
Υπόχρεοι τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών μέχρι 31/12/2013 βάσει του Ν. 2238/1994 και του Ν. 3728/2008
Περιεχόμενο Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών, προθεσμίες υποβολής και παραδείγματα
Περιεχόμενο Φάκελου Τεκμηρίωσης, προθεσμίες υποβολής και παραδείγματα
Μέθοδοι τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών συναλλαγών
Φορολογικά πρόστιμα (για χρήσεις από 01/01/2014)
Συζήτηση και ανάλυση πρακτικών θεμάτων και πραγματικών περιπτώσεων τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών συναλλαγών

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2310241506 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr