Σεμινάριο

Ο ΦΠΑ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ Ν.4446/2016 - Τροποποιήσεις μέχρι το ν.4446/2016 - Συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά - Ειδ. καθεστώς άρθρου 39β (απόδοση φόρου με την είσπραξη) - Νέο έντυπο Δήλωσης Αποθεμάτων

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΡΟΥΣΑΚΗ ΑΝΝΑ

τ. τμηματάρχης στη Διεύθυνση ΦΠΑ του Υπουργείου Οικονομικών

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 και ώρες 16.00 - 22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Γραφεία της Ναυτεμπορικής στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (οδός Ι. Δραγούμη 8 & Τσιμισκή, 3ος όροφος)

Κόστος
Συμμετοχής
180

Τιμή Γνωριμίας: 108,00€ (έκπτωση 40%)

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε μεσαία και ανώτερα στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων Επιχειρήσεων, σε Ελεύθερους Επαγγελματίες Λογιστές- Φοροτεχνικούς  

Σκοπός σεμιναρίου:

Η ανάλυση των θεμάτων ύστερα από τις τροποποιήσεις των διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ μέχρι και το Ν.4446/2016. Σε ποιά νησιά εξακολουθούν και εφαρμόζονται οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ και σχετικές προϋποθέσεις, την τροποποίηση των προϋποθέσεων ένταξης στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 39β {απόδοση του ΦΠΑ με την είσπραξη) καθώς και των σχετικών υποχρεώσεων, το Δικαίωμα έκπτωσης και τον επιμερισμό του με βάση την PRO-RATA, τον Διακανονισμό των παγίων, τακτοποίηση των διαφορών που προέκυψαν στο τέλος του έτους 2015 , ανάλυση του άρθρου 14 σχετικά με τον τόπο φορολογίας των υπηρεσιών ( μεταφορές , ηλεκτρονικές υπηρεσίες, κλπ) και το Έντυπο Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ.

Θέματα σεμιναρίου:

 • Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ με βάση τους πρόσφατους νόμους μέχρι και τον νόμο  4410/2016 (ρυθμίσεις σχετικά με το προσφυγικό, εδαφικότητα του ΦΠΑ, συντελεστές ΦΠΑ νησιών, ειδικό καθεστώς άρθρου 39β - απόδοση φόρου με την είσπραξη- κλπ.)
  Συνοπτική παρουσίαση ενδοκοινοτικών αποκτήσεων/παραδόσεων και συναφείς υποχρεώσεις ( τριγωνικές συναλλαγές, υποχρεώσεις ελέγχου συναλλαγών μέσω VIES, δηλωτικές υποχρεώσεις, κλπ)
  Εισαγωγές/εξαγωγές γενικά
  Απαλλαγές στα πλαίσια των εξαγωγών και των ενδοκοινοτικών παραδόσεων (Τροποποίηση της διαδικασίας εκδόσεως Ειδικού Απαλλακτικού - ΕΔΔΑ),      Υπολογισμός ορίου απαλλαγής, Δικαιολογητικά , κλπ.)
  Τόπος φορολογίας των υπηρεσιών στις συναλλαγές των υποκειμένων με επιχειρήσεις  του εξωτερικού. Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 14 του Κώδικα ΦΠΑ ( πχ. ηλεκτρονικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μεταφορών, κλπ.)
  Δικαίωμα έκπτωσης γενικά-Επιμερισμός του δικαιώματος έκπτωσης (Pro-Rata) – Ποια ποσά λαμβάνονται υπόψη στο κλάσμα – Επιδοτήσεις - Παραδείγματα
  Διακανονισμός επενδυτικών αγαθών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33, όπως ισχύει .
  Τακτοποίηση διαφορών στο δικαίωμα έκπτωσης της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου γενικά, ύστερα από την κατάργηση υποβολής Εκκαθαριστικής Δήλωσης.
  Επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου γενικά και χρόνος παραγραφής του.
  Επεξήγηση ορισμένων κωδικών με βάση το νέο έντυπο της  Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ
  Νέο Έντυπο Δήλωσης Αποθεμάτων Μετάταξης (Φ12)
  Λοιπά επίκαιρα θέματα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τα τμήματα μας είναι ολιγομελή ώστε να επιτυγχάνεται η αμεσότητα στην επικοινωνία μεταξύ εισηγητή και συμμετεχόντων και να καλύπτονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες των τελευταίων πληρέστερα.

 

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2310241506 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr