Σεμινάριο

ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΥΝΝΟΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε11, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ, ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ & ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΑΣΘΕΝΕΙΑ - ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ, ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Εργατικά - Ασφαλιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΠΕΤΡΟΣ ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ

Οικονομολόγος, Εργασιακός Σύμβουλος

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 και ώρες 17.00 - 22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
150

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε στελέχη Διεύθυνσης Προσωπικού, Διευθυντές Προσωπικού επιχειρήσεων κι οργανισμών, λογιστές –  βοηθούς λογιστές καθώς και σε δικηγόρους που ασχολούνται με εργατικά θέματα

Σκοπός σεμιναρίου:

Η ενημέρωση για σημαντικά εργατικά θέματα, το τηρούμενο διαδικαστικό πλαίσιο και τους πρακτικούς τρόπους διαχείρισης τους  

Θέματα σεμιναρίου:

1. Ηλεκτρονική υποβολή  μέσω του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του εντύπου Ε11 «Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας»                                                

Πως συμπληρώνονται τα στοιχεία ετήσιας κανονικής άδειας  του  εντύπου Ε11  στις περιπτώσεις  εργαζομένων που:

 • δεν έχουν λάβει το σύνολο των ημερών της ετησίας κανονικής αδείας που δικαιούνται
 • απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου
 • συνάπτουν διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου
 • η σχέση εργασίας τους μετατρέπεται από πλήρης σε εκ περιτροπής ή μερική κατά τη διάρκεια του έτους
 • απείχαν από την εργασία τους λόγω ασθενείας
 • απασχολήθηκαν σε επιχείρηση που διέκοψε τις εργασίας της  εντός του 2015 

2. Απασχόληση μισθωτών κατά τις Κυριακές & αργίες

 • Η απασχόληση τις Κυριακές & αργίες με βάση τις ρυθμίσεις του Β.Δ. 748/66
 • Η απασχόληση των εργαζομένων σε εμπορικά καταστήματα σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 25, N.4208/18.11.2013

3Θέματα αμοιβών μερικώς κι εκ περιτροπής απασχολουμένων    

 • Υπολογισμός αποδοχών μισθωτών απασχολουμένων με καθεστώς μερικής απασχόλησης
 • Καθεστώς Ασφάλισης μερικώς απασχολουμένων
 • Άδεια, επίδομα αδείας, επιδόματα εορτών, αποζημίωση απόλυσης μερικώς & εκ περιτροπής απασχολουμένων. Πρακτικά παραδείγματα – excel εφαρμογές
 • Διαδικαστικό πλαίσιο μετατροπής πλήρους σε εκ περιτροπής απασχόληση

4. Ασθένεια – μητρότητα

 • Η εξάμηνη ειδική  άδεια  μητρότητας του άρθρου 142 , Ν.3655/2008 .
 • Το μειωμένο ωράριο της άδειας θηλασμού και φροντίδας των παιδιών και η δυνατότητα χορήγησης ισόχρονης άδειας.
 • Προσδιορισμός των μηνιαίων αποδοχών μισθωτού – υπαλλήλου που απουσιάζει κατά μία ή περισσότερες ημέρες στο διάστημα ενός μηνός.
 • Ασφάλιση εργαζόμενου απασχολούμενου υπό καθεστώς μερικής , διαλείπουσας και εκ περιτροπής απασχόλησης
 • Υπολογισμός ημερών ασφάλισης μισθωτού με απουσίες
 • Θέματα μισθοδοσίας σε περίπτωση ασθενείας μισθωτού .Πρακτικά παραδείγματα

 

5. Αποχώρηση μισθωτού λόγω πλήρους συνταξιοδότησης.

 • Ποια έντυπα υποβάλλονται στο Π.Σ. «Εργάνη» .
 • Πρακτικά παραδείγματα υπολογισμού του πόσου της δικαιούμενης αποζημίωσης

6.  Άδεια άνευ αποδοχών

 • Σύννομη διαχείριση της  χορήγησης της άδειας άνευ αποδοχών .
 •  Αδικαιολόγητη απουσία εργαζόμενου – Σύννομη διαχείριση

7. Δανεισμός εργαζόμενου

 • Γνήσιος και μη γνήσιος δανεισμός
 •  Υποβαλλόμενα έντυπα
 •  Διαδικαστικό πλαίσιο

8. Μεταβίβαση εργασιακής σχέσης

 • Οριστική αποχώρηση  του μισθωτού από τον αρχικό εργοδότη και σύναψης νέας σύμβασης με καινούργια επιχείρηση.
 •  Υποβαλλόμενα έντυπα
 •  Διαδικαστικό πλαίσιο

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr